BHP

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną.
35,00 zł