Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

  • Dodaj recenzję:
  • 2515
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Jan Krupa
  • Cena netto: 28,57 zł 32,00 zł 30,00 zł
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej, Jan Krupa, rok wyd: 2010 rok, stron 60, oprawa miękka foliowana

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służb BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).


SPIS TREŚCI:

Wstep ....................................................................................................................... 5
1. Podstawowe pojecia ................................................................................................ 7
2. Obowiazki osób odpowiadajacych za organizacje, nadzór oraz eksploatacje
urzadzen .................................................................................................................. 9
3. Ogólne postanowienia bhp ..................................................................................... 10
4. Instrukcje eksploatacji urzadzen cieplno-mechanicznych .................................. 11
5. Bezpieczna obsługa urzadzen cieplno-mechanicznych ........................................ 16
6. Kotłownie – wymagania budowlane i techniczne ................................................ 16
6.1. Zagroenia na stanowisku obsługujacego kocioł .............................................. 18
6.2. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów ......................................................... 18
6.3. Obsługa sieci cieplnych ..................................................................................... 20
6.4. Obsługa turbin parowych .................................................................................. 20
6.5. Obsługa pomp, wentylatorów, dmuchaw i sprearek ........................................ 21
6.6. Urzadzenia do rozładunku, transportu i składowania paliw .............................. 22
6.7. Składowisko wegla ........................................................................................... 23
6.8. Rozładunek wegla ............................................................................................. 24
7. Zakresy odpowiedzialnosci przy eksploatacji i remontach urzadzen ................ 25
7.1. Zakres dopuszczalnego łaczenia funkcji przy organizacji prac na polecenie..... 29
7.2. Prace bez polecenia ........................................................................................... 30
7.3. Prace na polecenie ustne .................................................................................... 30
7.4. Dopuszczenie do pracy ...................................................................................... 31
7.5. Zakonczenie pracy ............................................................................................. 33
8. Prace na polecenie pisemne ................................................................................... 33
8.1. Prace w warunkach szczególnego zagroenia ................................................... 33
8.2. Wykaz urzadzen objetych pracami na polecenie pisemne ................................ 34
8.3. Wydawanie polecen pisemnych na prace ......................................................... 35
9. Przygotowanie miejsca pracy ................................................................................ 41
9.1. Ogólne zasady przygotowania miejsc pracy ..................................................... 41
9.2. Przygotowanie miejsca pracy na urzadzeniach cieplno-mechanicznych oraz
hydrotechnicznych ............................................................................................. 43
9.3. Zasady przygotowania miejsca pracy w zbiornikach, wnetrzach urzadzen
technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych ................ 45
9.4. Zasady przygotowania miejsca pracy w kanałach i studzienkach ..................... 45
9.5. Przygotowanie miejsca pracy przy urzadzeniach pomocniczych oraz
naweglania ......................................................................................................... 46
9.6. Wykonywanie pracy ......................................................................................... 46
9.7. Przerwy w pracy ................................................................................................ 49
9.8. Zakonczenie pracy ............................................................................................ 50
10. Organizacja prac wykonywanych przez pracowników obcych przedsiebiorstw 51
11. Postepowanie z substancjami chemicznymi oraz preparatami chemicznymi ... 51
11.1. Działanie substancji oraz preparatów chemicznych ........................................ 52
11.2. Srodki chemiczne uywane w procesie oczyszczania i korekty wód............... 54
SPIS TRESCI
do ksiaki pt. „Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci w energetyce cieplnej”
Autor — Jan Krupa
12. Laboratoria chemiczne .......................................................................................... 54
12.1. Urzadzenia i organizacja laboratorium ............................................................ 55
12.2. Wyposaenie laboratorium .............................................................................. 55
12.3. Wymagania bhp ............................................................................................... 55
12.4. Przechowywanie i postepowanie z substancjami toksycznymi i bardzo
toksycznymi .................................................................................................... 56
12.5. Warunki bezpiecznego poboru próbek wody i pary do analizy chemicznej .... 57
12.6. Warunki bezpiecznego poboru próbek i wykonywania analiz gazów ............. 58
Przepisy, normy, literatura fachowa .................................................................... 59