Miniaturowe silniki turboodrzutowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3391
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Marian Gieras
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
Miniaturowe silniki turboodrzutowe

rok wydania: 2016
ilość stron: 176
ISBN: 978-83-7814-552-3

Opis
W monografii opisano najważniejsze parametry charakteryzujące działanie różnych typów lotniczych silników turbinowych. Przeprowadzono dyskusję nad tendencjami i kierunkami rozwojowymi silników lotniczych, zwracając szczególną uwagę na kwestię miniaturyzacji silników turboodrzutowych. Wnikliwej analizie poddano procesy zachodzące w integralnych częściach miniaturowych silników turboodrzutowych, takich jak: wlot, sprężarka, dyfuzor, komora spalania, zespół turbiny i dysza wylotowa. Obok klasycznego podejścia do projektowania, bazującego na znanych i sprawdzonych wyrażeniach teoretyczno-empirycznych, dużo uwagi poświęcono modelowaniu numerycznemu procesów zachodzących w poszczególnych częściach silnika. Wnioski uzyskane z analizy wyników symulacji numerycznych pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat ciągle nie do końca poznanych zjawisk zachodzących w danym zespole miniaturowego silnika oraz na określenie wzajemnej zależności między wybranymi parametrami oraz określenie ich wpływu na przebieg badanego procesu.

Spis treści
Przedmowa / 7
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 9
1. Wprowadzenie / 13
2. Rozwój silników turboodrzutowych / 15
2.1. Rozwój silników śmigłowych i śmigłowcowych / 18
3. Charakterystyki silników turboodrzutowych / 20
3.1. Podstawowe parametry charakteryzujące pracę silnika turboodrzutowego / 20
3.2. Silniki jednoprzepływowe / 21
3.3. Silniki dwuprzepływowe / 26
4. Tendencje rozwojowe silników lotniczych / 29
4.1. Miniaturyzacja silników turboodrzutowych / 41
5. Problemy projektowania miniaturowych silników turboodrzutowych / 52
5.1. Wlot / 52
5.1.1. Obliczenia przepływu powietrza przez dyfuzor wlotowy / 61
5.2. Sprężarka / 69
5.3. Dyfuzor sprężarki / 79
5.4. Kanał wylotowy (nawrotny) / 83
5.5. Komora spalania / 88
5.6. Zespół turbiny / 111
5.6.1. Przykładowe obliczenia wstępne turbiny gazowej / 117
5.6.2. Możliwe udoskonalenia turbiny / 134
5.7. Dopalacz / 148
6. Badania miniaturowych silników turboodrzutowych / 155
6.1. Stanowisko badawcze z miniaturowym silnikiem turboodrzutowym GTM-120 i metodyka pomiarów / 155
6.2. Stanowisko badawcze komory spalania miniaturowego silnika turboodrzutowego o zmiennym przekroju otworów strefy rozcieńczającej / 164
Bibliografia / 171
Streszczenie / 175
Summary / 175