Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki - WT 2017 i 2021

  • Dodaj recenzję:
  • 2834
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Piotr Jadwiszczak, Adrian Trząski
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł
  • Niedostępny

Wentylacja i ogrzeanie w nowych przepisach. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki –wymagania WT 2017 i 2021
Poradnik wydany pod patronatem miesięcznika Rynek Instalacyjny

Redakcja i korekta

Waldemar Joniec – redaktor naczelny
Agnieszka Orysiak – sekretarz redakcji

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 62
ISSN: 2300-035X
oprawa: miękka

Spis treści
I.   Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 3
II.  Wentylacja i klimatyzacja / 10
III. Możliwość spełnienia wymagań EP / 14
IV.  Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – przykłady obliczeniowe / 25
V.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wybrane fragmenty / 44

Wydawca i rozpowszechnianie
GRUPA MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A.
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 512 60 60
www.ksiegarniatechniczna.com.pl