Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

  • Dodaj recenzję:
  • 4093
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Kazimierz Werner
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

rok wydania: 2015, wydanie siódme
ilość stron: 184
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2015 r.
Materiał posiada uaktualnienie na dzień 27 września 2017 r.

Opis

Wzorcowe programy szkoleń opracowane zostały wg wymagań:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 116, poz. 972);

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz.1420);

Programy te są niezbędne dla wykładowców i zawierają kompendium zagadnień, które wykładowcy winni jeszcze wzbogacić o aktualne przepisy i Polskie Normy w określonej tematyce.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe wzorcowe programy szkoleń oraz akty prawne.

Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Spis treści

Wstęp / 5

1. Wzorcowe programy szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 7
1.1. Wzorcowy program szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego) / 7
1.2. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) / 14
1.3. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych / 19

2. Wzorcowe programy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 23
2.1. Wzorcowy program szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy / 23
2.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami / 47
2.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / 64
2.4.1. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych – konstruktorów i projektantów / 70
2.4.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych – technologów i organizatorów produkcji / 87
2.4.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych / 103
2.5. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby / 118
2.6. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych / 137

3. Wzorcowe programy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poszerzone o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest / 145
3.1. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego), na którym pracownik ma kontakt z azbestem / 145
3.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem / 151
3.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem / 170

4. Wzorcowy program szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy / 178

5. Zestawienie aktów prawnych znajdujących się na płycie CD / 182

Płyta CD- wykaz programów:

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników za-trudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy