Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu

  • Dodaj recenzję:
  • 3046
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Goliszek, Małgorzata Prokop, Jacek Popczyk

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu

rok wydania: 2015
ilość stron: 20
numer w serii: B7/2015
ISBN: 978-83-249-8220-2
oprawa: miękka

Opis
W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, metody układania wykładzin, warunki jakie powinny być spełnione przed i w trakcie ich wykonywania oraz zakres badań odbiorczych i metody ich przeprowadzania.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i określenia / 7
1.3. Rodzaje wykładzin / 8
1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych / 8
2. Materiały do wykonywania posadzek / 9
2.1. Wykładziny / 9
2.2. Kleje / 15
2.3. Listwy cokołowe / 15
3. Sprzęt i narzędzia / 15
4. Warunki przystąpienia do robót / 15
4.1. Podłoża pod wykładziny / 15
4.2. Prace przygotowawcze / 17
5. Wykonywanie posadzek / 17
5.1. Wymagania dotyczące wykonania posadzek /  17
5.2. Kontrola wykonania posadzek / 18
6. Odbiór posadzek / 19
7. Konserwacja posadzek / 20
8. Bibliografia / 20