Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  • Dodaj recenzję:
  • 4142
  • Producent: Polcen
  • Autor: Wladysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
  • Cena netto: 160,95 zł 169,00 zł
  • Niedostępny

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

rok wydania: 2019, wydanie trzynaste rozszerzone
ilość stron: 600
ISBN: 978-83-64795-45-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i 9 grudnia 2018 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285.

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

 Poradnik ok. 600 str. zawiera:

- przepisy z opisowo-graficznym komentarzem rozszerzonym m.in. o te, które weszły w życie 9 grudnia 2018 r. Dodatkowo przedstawiono w nowej interpretacji przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych, w tym lokali dostosowanych do ich potrzeb,

- ok. 210 rysunków (w tym 10 nowych),

- ponad 300 paragrafów,

- 45 tabel,

- 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm oraz 9 Eurokodów),

- 6 aneksów (w tym 3 nowe: „Szerokość miejsca postojowego w garażu”, „Dźwigi samochodowe, w garażach i garaże zmechanizowane” oraz „Utrzymanie dachów w porze zimowej”) – przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest powiązana z przepisami rozporządzenia,

- skorowidz rzeczowy.

Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna głównie dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, gdyż stosowanie tych przepisów, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz