Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej

  • Dodaj recenzję:
  • 3414
  • Producent: Elipsa Dom Wydawniczy
  • Autor: Andrzej Graczyk, Andrzej T. Szablewski, Grażyna Wojtkowska-Łodej
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł
Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej

rok wydania: 2016
ilość stron: 114
ISBN: 978-83-8017-138-1
format: 16,7x23,7cm
oprawa: kartonowa foliowana

Opis
Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, już od lat 80. XX wieku podlega procesom liberalizacji, których celem jest rozszerzanie pola do działania sił rynkowych, to stanowi ona nadal przedmiot szerokiej ingerencji państwa. Uwaga ta w nie mniejszym stopniu odnosi się także do krajowej energetyki, w której proces liberalizacji trwa od początku lat 90. Minionego wieku. Ingerencja państwa w energetyce dokonuje się za pośrednictwem zarówno polityki właścicielskiej państwa – tam gdzie nadal zachowana została publiczna forma własności przedsiębiorstw energetycznych – jak i polityki energetycznej oraz szeroko rozumianej polityki regulacyjnej. Ingerencja ta jest nadal na tyle głęboka, że kreowane przez nią uwarunkowania działania przedsiębiorstw energetycznych stanowią podstawowe determinanty rozwoju energetyki. W tym kontekście lokuje się tematyka tej książki. Podjęte w kolejnych rozdziałach problemy odnoszą się do tych uwarunkowań działania unijnej i krajowej energetyki, które wynikają z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz polityki regulacyjnej w wybranych obszarach ochrony środowiska oraz w obszarze regulacji ekonomicznej. /Ze Wstępu/