Uprawnienia budowlane 2017 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem

  • Dodaj recenzję:
  • 3425
  • Producent: Polcen
  • Autor: Mirosław Giera
  • Cena netto: 75,24 zł 79,00 zł
Uprawnienia budowlane 2017 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem

rok wydania: 2017
format: B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka

Opis
Część 1. PORADNIK składa się z:
- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 525 przykładowych pytań na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, gdzie zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Spis treści
Spis treści
OD WYDAWCY / 7
PRZEDMOWA / 9
ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27
ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WIOSNA 2017 / 35
Przykładowe pytania na egzamin testowy / 35
Odpowiedzi / 117
ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ / 241
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 241
3.1.1. Odpowiedzi / 255
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 259
3.2.1. Odpowiedzi / 270
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 274
3.3.1. Odpowiedzi / 285
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 289
3.4.1. Odpowiedzi / 303
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 307
3.5.1. Odpowiedzi / 319
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 323
3.6.1. Odpowiedzi / 334
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 338
3.7.1. Odpowiedzi / 352
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 357
3.8.1. Odpowiedzi / 368
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 372
3.9.1. Odpowiedzi / 384
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 388
3.10.1. Odpowiedzi / 402
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 407
3.11.1. Odpowiedzi / 418
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych / 422
3.12.1. Odpowiedzi / 433
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 437
3.13.1. Odpowiedzi / 451
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 455
3.14.1. Odpowiedzi / 469
Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 473
3.15.1. Odpowiedzi / 487
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 491
3.16.1. Odpowiedzi / 502
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 506
3.17.1. Odpowiedzi / 517
Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i lektroenergetycznych / 521
3.18.1. Odpowiedzi / 535
Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych / 539
3.19.1. Odpowiedzi / 551
Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 554
3.20.1. Odpowiedzi / 566