Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 475/2012 Równoważenie hydrauliczne obiegów grzejnych i chłodzących. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 2434
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Bogdan Kozłowski

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 475/2012 Równoważenie hydrauliczne obiegów grzejnych i chłodzących. Poradnik

rok wydania: 2012
ilość stron: 59
ISBN: 978-83-249-5598-5
oprawa: miękka

Opis
W poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z równoważeniem hydraulicznym obiegów grzejnych i chłodzących. We wstępie wyjaśniono potrzebę oraz omówiono warunki równoważenia hydraulicznego tych obiegów. Przedstawiono również wymagania dotyczące wyboru i zasad doboru wyposażenia instalacji oraz niezbędnego wyposażenia personelu przystępującego do prawidłowego wykonania robót. Omówiono szczegółowe zasady równoważenia obiegów metodą proporcjonalną i kompensacyjną oraz z zastosowaniem komputerowych programów wspomagających. Przedstawiono różne rozwiązania układów przyłączeniowych (sprzęgieł hydraulicznych) odbiorników ciepła/chłodu do stało- lub zmiennoprzepływowych sieci zasilających, z uwzględnieniem zróżnicowanych wymagań w zakresie temperatury i przepływów oraz wyposażenia w armaturę do równoważenia ręcznego lub automatycznego. Przy każdym układzie przyłączeniowym podano procedurę równoważenia hydraulicznego obiegu pierwotnego z siecią zasilającą i obiegu wtórnego z odbiornikiem ciepła/chłodu.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Definicje / 5
Symbole i oznaczenia na rysunkach / 6
1. Wstęp / 9
1.2. Potrzeba równoważenia hydraulicznego obiegów grzejnych/chłodzących / 9
1.3. Warunki równoważenia hydraulicznego / 12
2. Wyposażenie do równoważenia hydraulicznego / 15
2.1. Informacje ogólne / 15
2.2. Armatura równoważąca / 15
2.3. Przyrządy do pomiaru przepływu / 20
2.4. Procedura równoważenia / 21
3. Podstawowe zasady równoważenia hydraulicznego obiegów / 23
3.1. Informacje ogólne / 23
3.2. Proporcjonalna metoda równoważenia / 27
3.3. Kompensacyjna metoda równoważenia / 32
3.4. Komputerowe metody równoważenia / 41
4. Rozwiązania funkcjonalne i metodyka równoważenia układów przyłączeniowych / 42
4.1. Informacje ogólne / 42
4.2. Układy przyłączeniowe stało przepływowe po stronie pierwotnej obiegu zasilania / 43
4.3. Układy przyłączeniowe zmienno przepływowe po stronie pierwotnej obiegu zasilania / 48
4.4. Układy przyłączeniowe do biernego obiegu zasilania / 55
5. Podsumowanie / 58
Bibliografia / 58
Załącznik 1 / 59