Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • 3749
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red: Andrzej Skorupski
  • Cena netto: 21,90 zł 23,00 zł

Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium

rok wydania: 2017, wydanie drugie poprawione
ilość stron: 136
ISBN: 978-83-7814-685-8

 

Opis
Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy uczą się projektowania układów logicznych. Został on opracowany w taki sposób, że do korzystania z niego nie jest potrzebna wiedza z innych przedmiotów. Ułożenie treści i sposób jej podania został przyjęty przez autorów na podstawie ich wieloletniego doświadczenia dydaktycznego.
 
Pracę opracował zespół autorski w składzie: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Marek Pawłowski, Jacek Raczkowski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański.


Spis treści
Przedmowa / 5
1. Projektowanie układów kombinacyjnych / 7
1.1. Funkcje logiczne / 7
1.2. Przykład minimalizacji funkcji na mapie Karnaugha / 13
1.3. Przykład minimalizacji funkcji metodą Quine’a-McCluskeya / 17
Zadania / 19

2. Układy wielowyjściowe / 21
2.1. Układy iteracyjne / 21
2.2. Komparator iteracyjny / 22
2.3. Przykład układu z dwukierunkowymi przeniesieniami / 25
Zadania A / 29
2.4. Minimalizacja zespołu funkcji boolowskich / 31
Zadania B / 35
2.5. Multipleksery / 37
Zadania C / 39

3. Układy synchroniczne / 41
3.1. Wiadomości podstawowe / 41
3.2. Przykład projektowania automatu na podstawie opisu słownego / 43
Zadania A / 47
3.3. Przykład projektowania automatu na podstawie grafu przejść / 48
Zadania B / 60
3.4. Przykład projektowania automatu z wykorzystaniem  grafu zgodności / 62
3.5. Przykład projektowania licznika synchronicznego / 66
Zadania C / 69

4. Komputerowe wspomaganie projektowania / 71
4.1. Wprowadzenie do języka AHDL / 71
4.2. MaxPlusII – oprogramowanie wspomagające projektowanie / 78
4.2.1. Przygotowanie opisu projektu / 78
4.2.2. Symulacja projektu / 80
4.2.3. Umieszczenie projektu w układzie FPGA / 83
4.3. Przykład rozpoznawania sekwencji bitów / 84
4.4. Przykład projektowania licznika / 89
4.5. Przygotowanie zestawu laboratoryjnego / 91
Zadania A / 92
Zadania B / 92
Zadania C / 95
Zadania D / 95

5. Układy asynchroniczne / 97
5.1. Procedura projektowania układów asynchronicznych / 97
5.2. Przykład projektu układu sterowania sygnalizacją świetlną / 99
Zadania / 110

6. Wprowadzenie do mikroprogramowania / 112
6.1. Przykładowy układ mikroprogramowany / 113
6.1.1. Układ sterujący / 113
6.1.2. Układ wykonawczy / 116
6.1.3. Format mikrorozkazu / 120
6.2. Zestaw laboratoryjny / 122
6.3. Przykład prostego mikroprogramu / 125
Zadania / 126
Literatura / 128
Dodatek A.Program MaxPlusII –rysowanie schematów / 129
Dodatek B.Program Quartus II –programowanie układu / 135