Prawo budowlane przepisy z omówieniem Stan prawny na dzień 1.04.2019 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4126
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Prawo budowlane 2019 - stan prawny na dzień 1 kwietnia 2019 r.

rok wydania: 2019, wydanie trzynaste
ilość stron: 300
ISBN: 978-83-64795-44-2
format: B6
oprawa: miękka

Opis

Książka zawiera zmiany ustawy - Prawo budowlane z dnia 22.02.2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 695), które wchodzą w życie 30.04.2019 r.

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.)

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276). Zmiany z dniem 30 czerwca z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz z dniem 14 lipca 2018 r.

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Wejście w życie zmian z dniem 22 sierpnia 2018 r.

4. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Wejście w życie zmian z dniem 1 października 2018 r.

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Wejście w życie zmian z dniem 1 września 2019 r.

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51). Wejście w życie zmian z dniem 11 lutego 2019 r.

7. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 695). Wejście w życie zmian z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

- USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

- Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych