Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 2901
  • Producent: Grupa Medium
  • Cena netto: 36,59 zł 45,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja
praca zbiorowa
redakcja merytoryczna: Julian Wiatr, „elektro.info”, Waldemar Joniec, „Rynek Instalacyjny”

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 128
format: 20,5x14,2 cm
oprawa: miękka

Spis treści

Waldemar Wnęk
STEROWANIE URZĄDZENIAMI GAŚNICZYMI W SERWEROWNIACH / 5

Waldemar Jaskółowski, Julian Wiatr
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM / 14

Jarosław Wiater
ZAGROŻENIA POŻAROWE POWODOWANE PRZEZ DOZIEMNE WYŁADOWANIA PIORUNOWE I ICH NEUTRALIZACJA / 20

Ryszard Zacirka, Janusz Konieczny
STOSOWANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ / 27

Edward Skiepko
WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA TRAS PRZEWODOWYCH INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH / 34

Julian Wiatr, Waldemar Jaskółowski
OCHRONA POŻAROWA KANAŁÓW I TUNELI KABLOWYCH / 41

Julian Wiatr
ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ (SPD) / 70

Julian Wiatr, Marcin Orzechowski
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ BATERYJNYCH ZASILACZY UPS / 82

Dariusz Zgorzalski
PRAWNE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PPOŻ. – PRAKTYKA STOSOWANIA DOKUMENTOW W BUDOWNICTWIE / 92

Grzegorz Kubicki
OCHRONA DRÓG EWAKUACJI – PRZYPADKI RZECZYWISTYCH BUDYNKÓW / 106

Agnieszka Malesińska
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE – GASZENIE MGŁĄ WODNĄ / 114

Przemysław Kubica
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE, ZASADY DOBORU GAZU GAŚNICZEGO / 120