Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej: Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 2398
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Andrzej Bobociński
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej: Poradnik

Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 469/2011

rok wydania: 2011
ilość stron: 68
ISBN:978-83-249-4965-6
format: 16,5x24 cm
oprawa: miękka

Opis

Celem poradnika jest pomoc przy projektowaniu zewnętrznych przegród budowlanych poprzez umożliwienie sprawdzenia ich przewidywanego stanu wilgotnościowego w trakcie eksploatacji – na ogół bez konieczności wykonywania obliczeń wilgotnościowych na etapie projektowania. W poradniku scharakteryzowano występowanie stanów wilgoci w przegrodach budowlanych i opisano przyjęte przez autora kryteria oceny przegród zewnętrznych z uwagi na ich stan wilgotnościowy. Dokonano również przeglądu rozwiązań przegród zewnętrznych z uwzględnieniem wariantów materiałowych oraz – na podstawie wyników obliczeń symulacyjnych – przedstawiono ich stan wilgotnościowy. W pracy przedstawione są poszczególne rozwiązania przegród w aspekcie ich stanu wilgotnościowego (kategorie A, B lub C) oraz o podane zalecenia, czy należy wykonywać obliczenia wilgotnościowe na etapie projektowania. Omówiono ponadto wykonywanie obliczeń wilgotnościowych przegród zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003 oraz obliczeń symulacyjnych przy użyciu programu WUFI, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji wynikowych. Ostatni rozdział zawiera wyniki przykładowych obliczeń.

Spis treści

Streszczenie / 4
1. Wstęp / 5
2. Wilgoć w przegrodach budowlanych / 9
3. Kryteria oceny przegród zewnętrznych z uwagi na ich stan wilgotnościowy / 12
4. Przegląd rozwiązań przegród zewnętrznych oraz ich stanu wilgotnościowego / 15
4.1. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych warunków otoczenia przegród / 15
4.2. Rozwiązania przegród zewnętrznych i ocena ich stanu wilgotnościowego / 16
5. Wysychanie przegród zewnętrznych z zawilgocenia początkowego / 46
6. Dodatkowe obliczenia wilgotnościowe przegród zewnętrznych / 47
6.1. Dodatkowe obliczenia wilgotnościowe - kiedy je wykonywać? / 47
6.2. Zasady wykonania obliczeń wilgotnościowych / 48
6.3. Informacje o stanie wilgotnościowym przegrody uzyskane w wyniku obliczeń wilgotnościowych / 48
7. Wyniki przykładowych obliczeń / 56
7.1. Wyniki przykładowego obliczenia wykonanego zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 / 56
7.2. Wyniki przykładowego obliczenia wykonanego programem WUFI 4.1 Pro / 61
8. Literatura / 68