Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20° C REPRINT

  • Dodaj recenzję:
  • 1919
  • Producent: WNT
  • Autor: Tomasz Plebański, Bogumiła Ogonowska
Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20° C REPRINT, Tomasz Plebański, Bogumiła Ogonowska, rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3341-8, oprawa twarda, liczba stron: 368, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Tablice zawierają ok.105 000 pozycji liczbowych stanowiących komplet danych potrzebnych przy wszelkich czynnościach technicznych, obliczeniowych i kontrolnych, związanych ze spirytusem, czyli wodnymi roztworami alkoholu etylowego. Obejmują zakres stężeń od 0 do 100 % i zakres temperatur od -20 do +30° C (lub do + 40° C).Układ treści oraz liczne przykłady rozwiązań pozwalają korzystać z tablic już osobom ze średnim wykształceniem zawodowym.Praca jest przeznaczona dla inżynierów, techników i laborantów przemysłu rolno-spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i lekkiego, dla Służby Miar i Służby Zdrowia, dla wytwórców alkoholomierzy, pracowników handlu, aparatu kontroli państwowej i laboratoriów kontroli technicznej. Nieodzowna jest ona w laboratoriach analitycznych wszystkich szczebli, zakładach przemysłu spirytusowego i punktach legalizacyjnych. Z książki tej korzystać powinni również placówki naukowe, naukowo-badawcze i doświadczalne wymienionych wyżej gałęzi przemysłu.
Spis treści:
PRZEDMOWA
WYKAZ SYMBOLI STOSOWANYCH W TEKŚCIE
Część A
ZASADY ALKOHOLOMETRII POLSKIEJ

  I. Wstęp
1. Charakterystyka ogólna
2. Przyczyny i skutki zmiany definicji mocy spirytusu i definicji jednostki objętości
3. Dawne a nowe polskie tablice alkoholometryczne
4. Unifikacja alkoholometrii
5. Wiarygodność danych tabelarycznych
II. Charakterystyka i wybór danych źródłowych i podstawowych
1. Zestawienie źródeł
2. Dane Recknagela i Kreitlinga
3. Prace Mendelejewa
4. Praca Osborne’a-Mc Kelvy-Bearce’a
5. Dane źródłowe i podstawowe do polskich tablic alkoholometrycznych
III. Sposób obliczania tablic
1. Zależności ogólne
2. Wyjściowa tablica 14
3. Tablice pochodne
IV. Przykłady korzystania z tablic
1. Zasady ogólne
2. Stężenie i moc a gęstość spirytusu w g/cm3 w temp. 20°C (tabl. 1, 2)
3. Stężenie i moc a gęstość spirytusu w g/ml w temp. 20°C (tabl. 12,13)
4. Stężenie i moc a gęstość spirytusu w g/cm3 w temperaturach innych niż 20°C (tabl. 3, 4)
5. Stężenie i moc a gęstość spirytusu w g/ml w temperaturach innych niż 20°C (tabl. 14 i 3, 15 i 4)
6. Moc a stężenie wagowe spirytusu (tabl. 5, 6)
7. Nominalne wskazania alkoholomierza a moc rzeczywista (tabl. 7)
8. Objętość spirytusu w dm3 i w litrach, a temperatura i moc (tabl. 8)
9. Waga i moc spirytusu a objętość alkoholu etylowego (= 100% spirytusu) w dm3 (tabl. 9)
10. Waga i moc spirytusu a objętość alkoholu etylowego (= 100% spirytusu) w litrach (tabl.16)
11. Moc dotychczasowa spirytusu (odniesiona do temp. 15°C) a moc obecnie prawnie obowiązująca (odniesiona do temp. 20°C) (tabl. 17)
12. Skale macierzyste (tabl. 10, 11)
13. Rozlewnictwo (tabl. 18)
14. Równoczesne zastosowanie kilku tablic (tabl. 1-18)
LITERATURA
Część B
TABLICE OBLICZENIOWE
TABLICA 1. Główna izoterma (20°C) gęstości spirytusu (g/cm3) w procentach wagowych
TABLICA 2. Główna izoterma (20°C) gęstości spirytusu (g/cm3) w procentach objętościowych
TABLICA 3. Gęstość spirytusu (g/cm3) w zależności od temperatury i stężenia wyrażonego w procentach wagowych
TABLICA 4. Gęstość spirytusu (g/cm3) w zależności od temperatury i mocy, tj. stężenia wyrażonego w procentach objętościowych
TABLICA 5. Przeliczenie stężeń w procentach wagowych na moc spirytusu
TABLICA 6. Przeliczenie mocy spirytusu na stężenia wyrażone w procentach wagowych
TABLICA 7. Moc rzeczywista spirytusu obliczana z mocy pozornej czyli nominalnych wskazań alkoholomierza
A. Dla zakresu temperatur od -20 do -10,5°C i zakresu nominalnych mocy od 66 do 95%
B. Dla zakresu temperatur od -10 do +30°C i zakresu nominalnych mocy od 0 do 70%
C. Dla zakresu temperatur od -10 do +30°C i zakresu nominalnych mocy od 70 do 101,9%
TABLICA 8. Poprawki w dm3 do nominalnej objętości 100 dm3 spirytusu
A. Dla zakresu temperatur od -20 do -10°C i zakresu mocy od 70 do 79%
B. Dla zakresu temperatur od -20 do -10°C i zakresu mocy od 80 do 89%
C. Dla zakresu temperatur od -10 do +30°C i zakresu mocy od 0 do 79%
D. Dla zakresu temperatur od -10 do +30°C i zakresu mocy od 80 do 100%
TABLICA 9. Objętość alkoholu etylowego (dm3) obliczana z wagi i mocy spirytusu
A. Dla 100 kg spirytusu i zakresu mocy od 0 do 80%
B. Dla zakresu ważenia od 100 do 1000 kg spirytusu i dla zakresu mocy od 80 do 100%
TABLICA 10. Skala macierzysta alkoholomierzy do pomiaru stężenia spirytusu w procentach wagowych
TABLICA 11. Skala macierzysta alkoholomierzy do pomiaru mocy spirytusu
DODATEK
TABLICE DODATKOWE
do użytku w okresie przejściowego stosowania dawnej definicji litra: 1l= 1,000 028 dm3
(tabl. 12-16) oraz alkoholomierzy wywzorcowanych w temp. 15°C (tabl. 17)  
  TABLICA 12. (dodatkowa do tabl. 1) Główna izoterma (20°C) gęstości spirytusu (g/ml) w
  procentach wagowych  
  TABLICA 13. (dodatkowa do tabl. 2) Główna izoterma (20°C) gęstości spirytusu (g/ml) w
  procentach objętościowych
  TABLICA 14. (dodatkowa do tabl. 3) Gęstość spirytusu (g/ml) w zależności od
  temperatury i stężenia wyrażonego w procentach wagowych
  TABLICA 15. (dodatkowa do tabl. 4) Gęstość spirytusu (g/ml) w zależności od
  temperatury i mocy, tj. stężenia wyrażonego w procentach objętościowych
  TABLICA 16. (dodatkowa do tabl. 9) Objętość alkoholu etylowego (1) obliczana z wagi i
  mocy spirytusu
  A. Dla 100 kg spirytusu i zakresu mocy od 0 do 40%
  B. Dla zakresu ważenia od 100 do 1000 kg spirytusu i dla zakresu mocy od 0 do 100%
  TABLICA 17. Dane korekcyjne do przeliczania mocy spirytusu w temp. 15°C na moc
  obowiązującą w temperaturze 20°C
  A. Dla celów przemysłowych i handlowych
  B. Dla celów naukowych i metrologicznych
  TABLICA 18. Rozcieńczenie spirytusu w temp. 20°C do żądanej mocy