Odszranianie oziębiaczy powietrza

  • Dodaj recenzję:
  • 996
  • Producent: WNT
  • Autor: Zakrzewski Bogusław
  • Cena netto: 44,00 zł 46,20 zł
  • Niedostępny
Rok: 2007, Zakrzewski Bogusław, ISBN: 978-83-204-3297-8

Praca zawiera obszerny przegląd zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń chłodniczych i pomp ciepła w warunkach szronienia powierzchni. Pomimo że najwięcej uwagi Autor poświęcił odszranianiu oziębiaczy powietrza, to przedstawił również wszystkie ważne wiadomości dotyczące efektywnego działania urządzeń i instalacji chłodniczych.
W książce można znaleźć opisy metod odszraniania, klasyfikację systemów odszraniania, a ponadto analizę wyników badań sprawności odszraniania oziębiaczy powietrza lub przypuszczalne zakresy sprawności tych systemów. Zostały także omówione sterowniki stosowane do chłodziarek oraz algorytmy blokowe sterowania odszranianiem oziębiaczy powietrza.
Autor szczególną uwagę zwrócił na wzrost zapotrzebowania energii do realizacji obiegu ziębienia powierzchni oziębiaczy powietrza i ich odszraniania. Istotną część pracy stanowi analiza możliwości wykorzystania „zimna" zakumulowanego w procesie szronienia do zwiększania efektywności ziębiarek. Umożliwia to optymalny dobór wariantu pracy urządzeń chłodniczych zależnie od typu konstrukcji oziębiacza, rodzaju instalacji chłodniczej i innych jej elementów składowych,
Książkę polecamy projektantom i użytkownikom urządzeń chłodniczych.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Szronienie i odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza 
1.1. Istota i zasadnicze problemy szronienia i odszraniania
1.2. Cykle pracy oziębiaczy powietrza
1.3. Uwagi ogólne o szronieniu i metodach odszraniania
Literatura

2. Podstawy teoretyczne ziębiarek i pomp ciepła
2.1. Lewobieżne obiegi gazowe i parowe
2.2. Ziębiarka sprężarkowa
2.3. Analiza egzergetyczna ziębiarki sprężarkowej
2.3.1. Sprawność egzergetyczna ziębiarek
2.3.2. Ziębiarki sprężarkowe
2.4. Podsumowanie
Literatura

3. Szronienie powierzchni oziębiaczy powietrza
3.1. Zjawiska występujące podczas szronienia
3.2. Struktura szronu i mechanizmy transportu masy
3.3. Przebieg tworzenia się szronu w czasie
3.4. Oziębiacz powietrza
3.5. Obliczeniowe różnice temperatury
3.6. Wpływ budowy oziębiaczy na wydajność ziebniczą
3.7. Badania eksperymentalne oziębiaczy powietrza w warunkach szronienia  
3.8. Przemiany powietrza w oziebiaczu przeponowym
3.9. Strumień ciepła odbierany przez pokrytą szronem powierzchnię
3.10.Podsumowanie
Literatura

4. Właściwości szronu i lodu
4.1. Gęstość szronu i lodu
4.1.1. Gęstość szronu
4.1.2. Gęstość śniegu i lodu
4.1.3. Gęstość lodu
4.2. Współczynnik przewodności cieplnej szronu
4.3. Właściwości fizyczne lodu
4.3.1. Termiczne właściwości lodu
4.3.2. Mechaniczne właściwości lodu
4.3.3. Optyczne właściwości lodu 
4.3.4. Elektryczne właściwości lodu
4.4. Podsumowanie
Literatura

5. Odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza
5.1. Wpływ cyklu odszraniania na pracę instalacji ziębniczej
5.1.1. Odszranianie doprowadzoną energią cieplną
5.1.2. Odszranianie z odzyskiem zakumulowanego „zimna"
5.1.3. Inne systemy odszraniania
5.2. Cykl odszraniania
5.2.1. Cykl odszraniania z doprowadzeniem energii cieplnej
5.2.2. Cykle pracy nowego urządzenia ziębniczego
5.3. Sprawność odszraniania oziębiaczy powietrza
5.3.1. Sprawność energetyczna odszraniania
5.3.2. Badania sprawności energetycznej odszraniania  
5.4. Obserwacje filmowe odszraniania parowacza gorącym gazem czynnika
5.5. Wpływ odszraniania na wahania ciśnienia powietrza w komorach ziębniczych
5.5.1. Analiza wpływu odszraniania oziębiacza powietrza na wahania
ciśnienia powietrza w kontenerze typu ICC
5.5.2. Symulacja wpływu cyklu odszraniania na wahania ciśnienia
w kontenerze ICC
5.6. Podsumowanie
Literatura

6. Systemy odszraniania oziębiaczy powietrza
6.1. Odszranianie powierzchni parowaczy gorącym gazem czynnika
w systemie CGG
6.1.1. Układy zasilania parowaczy gorącym gazem czynnika w systemie CGG
6.1.2. Odszranianie gorącym gazem czynnika parowaczy „suchych" w systemie CGGs
6.1.3. Odszranianie gorącym gazem czynnika parowaczy zasilanych pompowo w systemie CGGp
6.1.4. Odszranianie powierzchni parowaczy przez odwrócenie obiegu w systemie CGGo
6.1.5. Odszranianie parowacza przez odwrócenie obiegu z akumulacją ciepła odpadowego w systemie CGGo
6.1.6. Odszranianie parowacza gorącym gazem czynnika z zewnętrznego
źródła ciepła w systemie CGGz
6.1.7. Odszranianie parowaczy gorącym gazem i tacy energią elektryczną
w systemie CGE
6.2. Odszranianie powierzchni parowacza płynnym nośnikiem energii
6.2.1. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym do oziębiacza za pomocą weżownicy, a tacy elektrycznie w systemie CWE
6.2.2. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym do oziębiacza zewnętrznie w systemie CZZ
6.2.3. Odszranianie płynnym nośnikiem energii doprowadzonym dodatkową wężownicą w systemie CDD
6.3. Odszranianie oziębiacza powietrzem obiegowym w systemie CPP
6.4. Odszranianie oziębiaczy energią elektryczną w systemie CEE
6.5. Odszranianie przez rewersyjne odwrócenie pracy oziębiacza i skraplacza w systemie CRR
6.6. Inne systemy odszraniania
6.6.1. Mechaniczne Odszranianie powierzchni wężownic w systemie IM
6.6.2. Odszranianie przez rozpylanie roztworu na szronie w systemie IRS  
6.6.3. Odszranianie przez sublimację szronu z powierzchni oziębiaczaw systemie ISS
6.6.4. Hermetyzacja przestrzeni ziębionej w systemie IH 6.6.5. Wytworzenie stałego pola elektrycznego zapobiegającego oszronieniu powierzchni oziębiacza w systemie ISE
6.7. Nowe konstrukcje oziębiaczy powietrza 6.8. Dobór systemu odszraniania
6.9. Podsumowanie
Literatura

7. Modele odszraniania urządzenia ziębniczego
7.1. Model I małego urządzenia ze zmienną temperaturą wrzenia
7.1.1. Optymalne cykle odszraniania w modelu I
7.1.2. Wpływ mocy odszraniania na optimum cyklu w modelu I  
7.2. Model II małego urządzenia ze stałą temperaturą wrzenia
7.3. Model II urządzenia ze stałą temperaturą wrzenia i wybranymi systemami odszraniania
7.4. Podsumowanie
Literatura

8. Automatyzacja procesu odszraniania
8.1. Cykl odszraniania oziębiaczy powietrza
8.1.1. Inicjacja procesu odszraniania
8.1.2. Topienie szronu
8.1.3. Zakończenie procesu odszraniania
8.2. Sterowniki klasyczne i dedykowane
8.3. Algorytmy blokowe automatycznego odszraniania
8.3.1. Odszranianie grzałkami elektrycznymi w systemie CEE
8.3.2. Odszranianie gorącym gazem czynnika w systemie CGG
8.3.3. Odszranianie przez rewersyjną pracę wymienników ciepła w systemie CRR 
8.3.4. Dobór czasu między cyklami odszraniania na podstawie czasu odszraniania
8.4. Podsumowanie
Literatura

9. Obliczenia
9.1. Obliczenia gęstości i przewodności cieplnej szronu i lodu 9.2. Obliczenia sprawności odszraniania i zysków ciepła komór chłodniczych
9.3. Ocena techniczno-ekonomiczna odszraniania systemami CGE i CEE
9.4. Obliczenia dla oziębiacza powietrza C1X 4,5-20
9.4.1. Wielkości geometryczne charakteryzujące oziębiacz C1X 4,5-20 
9.4.2. Strumień ciepła wyznaczony na podstawie obliczeń współczynnika
przenikania ciepła k
9.4.3. Obliczenia wydajności oziębiacza dla takich samych danych
wyjściowych wg Manna i Schacka
9.4.4. Strumień ciepła wyznaczony na podstawie współczynnika przenikania ciepła
Literatura

Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy