Energia geotermalna w Polsce. Ocena wykorzystania do ogrzewania

  • Dodaj recenzję:
  • 2681
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Autor: Włodzimierz Berdychowski, Radosław Czachowski
  • Cena netto: 48,78 zł 60,00 zł
Ciepło w domu z wnętrza ziemi - w teorii i praktyce!
Format: CD
ISBN: 978-83-7537-183-3

Tematyka

Polska posiada znaczący potencjał energetyczny wód geotermalnych, lecz dopiero 10 lat temu rozpoczęła się ich techniczna eksploatacja jako ekologicznego źródła ciepła. W celu przybliżenia Państwu warunków geologicznych, technicznych i ekonomicznych budowy ujęć geotermalnych stworzyliśmy nasz poradnik.

Tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Publikacja przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych.

Korzyści

• poznasz techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej
• dowiesz się w których miastach warto inwestować w ciepłownie geotermalne
• zapoznasz się z uwarunkowaniami formalno-prawnymi oraz ekonomicznymi eksploatacji złoża geotermalnego

Spis treści

1. Polska polityka w sektorze energetyki geotermalnej
1.1. Stan wykorzystania energii geotermalnej w polsce
1.2. Polskie zasoby energii geotermalnej
1.3. Prawo do informacji geologicznej
2. Charakter energii geotermalnej
2.1. Geologiczne uwarunkowania występowania zjawiska geotermii
2.2. Wody geotermalne czystym ekologicznie źródłem
3. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej
3.1. Wykorzystanie energii geotermalnej
3.2. Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej
3.3. Metodyka oceny potencjalnych zasobów energii geotermalnej w polsce
4. Geotermia niskotemperaturowa i wysokotemperaturowa
4.1. Pompy ciepła
4.2. Ciepłownie geotermalne
Literatura