Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej

  • Dodaj recenzję:
  • 2457
  • Producent: Verlag Dashöfer
Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej, format: CD, stan prawny: marzec 2011, liczba stron: 11 dokumentów, ISBN: 978-83-7537-156-7


Publikacja pomoże zgodnie z prawem sporządzić deklarację zgodności nowej, lub modernizowanej rozdzielnicy elektrycznej. Oprócz gotowego wzoru deklaracji zgodności znajdują się w niej treści najważniejszych ustaw, rozporządzeń oraz dyrektyw Rady Europy.


Korzyści

Dzięki naszej publikacji:

    poznasz procedury oceny zgodności,
    dowiesz się jakie wymagania stawiane są licznikom energii elektrycznej czynnej,
    uzyskasz dostęp do ustaw i rozporządzeń regulujących przepisy związane z odpowiednim sporządzeniem dokumentacji powykonawczej rozdzielnicy elektrycznej,
    sporządzisz deklarację zgodności WE zgodnie ze wzorem.


Spis treści

1. Akty prawne
- Ustawa o systemie oceny zgodności
- Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

2. Dyrektywy Unijne
- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
- Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

3. Wzór deklaracji zgodności WE