Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Część ogólna Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci.
35,00 zł