Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • 365
  • Producent: Arkady
  • Autor: praca zbiorowa
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł
dodruk cyfrowy 2014
Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane

rok wydania: 2010, dodruk cyfrowy 2014
ilość stron: 928
format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-213-4334-1
oprawa: miękka

Książka stanowi pierwsza cześć pięciotomowej publikacji pt. "Budownictwo ogólne", która zastąpi wydawane w "Arkadach" dzieło pod tym samym tytułem autorstwa profesora Wacława Żenczykowskiego.

Poszczególne rozdziały tego tomu napisali specjaliści z wielu dziedzin budownictwa, będący pracownikami naukowymi w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Podręcznik zawiera aktualną wiedzę na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich produkcji, właściwości oraz zastosowania. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakim w ostatnich latach podlegały przepisy prawne i normy, zasady organizacji budowy i sposób realizacji obiektów, asortyment materiałów i wyrobów budowlanych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów i techników budowlanych.

Spis treści:

1. Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych
1.1. Wybrane zagadnienia chemii budowlanej ... 12
1.1.1. Rola inżynierii materiałowej w technologii materiałów budowlanych ... 12
1.1.2. Podstawowe elementy budowy materii ... 13
1.1.3. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe ... 16
1.1.4. Wiadomości o wiązaniach, strukturze i właściwościach podstawowych grup materiałów budowlanych ... 23
1.1.5. Podstawy krystalografii. Materiały krystaliczne ... 32
1.1.6. Reguła faz w zastosowaniu do materiałów budowlanych ... 37
1.1.7. Zaburzenia strukturalne w materiałach budowlanych ... 47
1.1.8. Układy dyspersyjne ... 55
1.2. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych ... 62
1.3. Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych ... 75
Wykaz literatury ... 85

2. Naturalne materiały kamienne
2.1. Wiadomości wstępne ... 88
2.2. Minerały i skały ... 88
2.2.1. Minerały ... 88
2.2.2. Skały ... 89
2.2.3. Klasyfikacja skal ... 89
2.2.4. Struktura i tekstura skat ... 92
2.2.5. Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne skał ... 93
2.3. Występowanie skat na terenie Polski, ich charakterystyka i zastosowanie w budownictwie 95
2.3.1. Krajowe ztoża surowców skalnych ... 95
2.3.2. Skaty magmowe głębinowe ... 95
2.3.3. Skaty magmowe wylewne ... 97
2.3.4. Skały osadowe pochodzenia mechanicznego ... 98
2.3.5. Skały osadowe pochodzenia organicznego ... 99
2.3.6. Skały osadowe pochodzenia chemicznego ... 101
2.3.7. Skaty metamorficzne ... 101
2.4. Sposoby eksploatacji zasobów skalnych i obróbka kamienia budowlanego ... 102
2.4.1. Kamieniołomy ... 102
2.4.2. Metody urabiania skat ... 103
2.4.3. Obróbka kamienia ... 104
2.5. Wyroby kamienne stosowane w budownictwie ... 108
2.6. Zastosowanie kamienia naturalnego w różnych dziedzinach budownictwa ... 118
2.7. Badania kamienia naturalnego i wyrobów kamiennych ... 120
2.8. Kruszywa skalne budowlane i drogowe ... 121
2.8.1. Charakterystyka ogólna i klasyfikacja kruszyw ... 121
2.8.2. Kruszywo naturalne ... 124
2.8.3. Kruszywo łamane ... 131
2.8.4. Klasyfikacja kruszyw skalnych stosowanych w budownictwie ... 137
2.8.5. Badania właściwości kruszyw budowlanych ... 144
Wykaz literatury i norm ... 154

3. Ceramika budowlana
3.1. Wiadomości ogólne ... 158
3.1.1. Rys historyczny ... 158
3.1.2. Surowce ... 158
3.1.3. Ogólna klasyfikacja ceramiki budowlanej ... 159
3.2. Produkcja wyrobów ceramicznych ... 160
3.3. Wady wyrobów ceramicznych ... 164
3.3.1. Wady wyrobów spowodowane zanieczyszczeniem surowców ... 164
3.3.2. Wady produkcyjne wyrobów ceramicznych ... 165
3.4. Wyroby z ceramiki porowatej ... 168
3.4.1. Cegły ... 168
3.4.2. Pustaki ścienne ... 175
3.4.3. Pustaki wentylacyjne ... 184
3.4.4. Pustaki do przewodów dymowych ... 186
3.4.5. Ceramiczne elementy stropowe ... 187
3.4.6. Dachówki i gąsiory ceramiczne ... 199
3.4.7. Rurki drenarskie ... 204
3.4.8. Kafle ... 205
3.4.9. Elementy ogrodzeniowe ... 206
3.4.10. Nakrywy kablowe ... 207
3.4.11. Nadproża ceramiczno-żelbetowe ... 208
3.4.12. Kształtki węgarkowe ... 210
3.5. Wyroby o strukturze spieczonej ... 210
3.5.1. Ogólny podział wyrobów ... 210
3.5.2. Wyroby klinkierowe ... 211
3.5.3. Wyroby kamionkowe ... 220
3.6. Wyroby fajansowe i porcelanowe ... 225
3.6.1. Płytki ceramiczne ścienne sz3diwione ... 225
3.6.2. Wyroby sanitarne ... 226
3.7. Materiały ogniotrwałe ... 226
3.7.1. Ogólny podział ... 226
3.7.2. Rodzaje produkowanych elementów ... 227
3.7.3. Wyroby glinokrzemianowe ... 228
3.7.4. Wyroby magnezytowe ... 231
3.7.5. Wyroby dolomitowe ... 232
3.7.6. Wyroby krzemionkowe ... 233
3.7.7. Wyroby spinelowe ... 233
3.7.8. Wyroby magnezytowo-krzemianowe ... 233
3.7.9. Wyroby szamotowo-grafitowe ... 234
3.7.10. Wyroby cyrkonowe ... 234
3.7.11. Wyroby z węglika krzemu ... 234
3.8. Badania wyrobów ceramicznych ... 234
3.9. Przechowywanie i transport wyrobów ceramicznych ... 236
Wykaz literatury i norm ... 238

4. Mineralne spoiwa budowlane
4.1. Rys historyczny ... 242
4.2. Klasyfikacja spoiw wiążących ... 243
4.3. Spoiwa wapienne ... 244
4.3.1. Surowce do produkcji spoiw wapiennych ... 244
4.3.2. Wapno palone ... 245
4.3.3. Procesy wiązania i twardnienia spoiw wapiennych ... 247
4.3.4. Klasyfikacja wapna budowlanego ... 248
4.3.5. Ocena jakości wapna budowlanego ... 249
4.3.6. Zastosowanie wapna budowlanego ... 252
4.3.7. Transport i przechowywanie wapna ... 253
4.4. Spoiwa gipsowe i anhydrytowe ... 253
4.4.1. Wiadomości wstępne ... 253
4.4.2. Surowce siarczanowe ... 255
4.4.3. Dehydratacja gipsu ... 256
4.4.4. Wiązanie i twardnienie spoiw gipsowych ... 258
4.4.5. Klasyfikacja spoiw gipsowych ... 259
4.4.6. Charakterystyka i zastosowanie spoiw gipsowych i anhydrytowych ... 261
4.4.7. Właściwości użytkowe spoiw gipsowych i anhydrytowych ... 263
4.4.8. Transport i przechowywanie spoiw gipsowych ... 268
4.5. Spoiwa hydrauliczne. Cement ... 269
4.5.1. Charakterystyka ogólna ... 269
4.5.2. Klinkier cementowy ... 270
4.5.3. Hydratacja cementu ... 272
4.5.4. Klasyfikacja cementów według norm ... 274
4.5.5. Charakterystyka i zakres stosowania cementów powszechnego użytku ... 279
4.5.6. Cementy specjalne ... 284
4.5.7. Dodatki do cementu ... 285
4.5.8. Właściwości użytkowe i metody badań cementu ... 286
4.5.9. Warunki transportu i przechowywania cementu ... 289
Wykaz literatury i norm ... 290

5. Zaczyny i zaprawy budowlane
5.1. Definicje zaczynów i zapraw. Klasyfikacja ... 294
5.2. Produkcja i metody badań zaczynów i zapraw ... 296
5.2.1. Składniki zapraw budowlanych zwykłych ... 296
5.2.2. Zasady projektowania i ustalania składu zapraw ... 299
5.2.3. Metody badań zapraw ... 300
5.3. Zaczyny i zaprawy tradycyjne wykonywane na budowie ... 303
5.3.1. Zaczyny gipsowe i cementowe zaczyny iniekcyjne ... 303
5.3.2. Zastosowanie zapraw ... 303
5.3.3. Zaprawy wapienne ... 307
5.3.4. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne ... 308
5.3.5. Zaprawy gipsowe i gipsowo-wapienne ... 310
5.3.6. Zaprawy gliniane i gliniano-cementowe ... 312
5.4. Zaprawy gotowe wytwarzane fabrycznie ... 314
5.4.1. Składniki zapraw produkowanych fabrycznie ... 314
5.4.2. Zaprawy elewacyjne pocienione, zwykłe i ciepłochronne, zaprawy ścienne wewnętrzne i posadzkowe ... 317
5.4.3. Zaprawy do rekonstrukcji, renowacji i napraw konstrukcji betonowych i murów ceramicznych ... 324
5.4.4. Sprawdzenie cech użytkowych zapraw gotowych ... 327
Wykaz literatury i norm ... 329

6. Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny
6.1. Wiadomości ogólne ...332
6.2. Beton zwykły ...333
6.2.1. Składniki betonu ...333
6.2.2. Projektowanie składu mieszanki betonowej ...347
6.2.3. Dobór optymalnego stosu okruchowego kruszywa do betonu...352
6.2.4. Przykład projektowania składu mieszanki betonowej ...356
6.2.5. Mikrostruktura i porowatość zaczynu i betonu ...358
6.2.6. Związek wytrzymałości z mikrostrukturą ...362
6.2.7. Wytrzymałość betonu ...364
6.2.8. Wytrzymałość betonu w świetle norm ...368
6.2.9. Współczynnik sprężystości ...371
6.2.10. Odkształcenia pod obciążeniem doraźnym ...372
6.2.11. Pełzanie ...375
6.2.12. Skurcz ...377
6.3. Beton wysokowartościowy (BWW) ...378
6.3.1. Charakterystyka BWW ...378
6.3.2. Domieszki do BWW ...379
6.3.3. Pozostałe składniki do BWW ...381
6.3.4. Mikrostruktura BWW ...382
6.3.5. Wytrzymałość BWW na ściskanie ...384
6.3.6. Wytrzymałość BWW na rozciąganie ...386
6.3.7. Współczynnik sprężystości ...387
6.3.8. Zachowanie się betonu pod obciążeniem doraźnym ...388
6.3.9. Pełzanie ...390
6.3.10. Skurcz ...391
6.3.11. Zastosowanie ...392
6.4. Trwałość betonu ...394
6.4.1. Pojęcie trwałości ...394
6.4.2. Przyczyny, czynniki i procesy destrukcji betonu ...395
6.4.3. Transport wody i substancji agresywnych ...397
6.4.4. Rodzaje agresji chemicznej i fizycznej ...400
6.5. Beton specjalny ...415
6.5.1. Charakterystyka betonu specjalnego ...415
6.5.2. Beton hydrotechniczny ...416
6.5.3. Beton do nawierzchni sztywnych ...418
6.5.4. Beton mostowy ...420
6.5.5. Beton ekspansywny ...422
6.5.6. Beton odporny na podwyższoną temperaturę ...424
Wykaz literatury i norm ...428

7 Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów
7.1. Wyroby z zaczynów gipsowych ... 434
7.1.1. Produkcja wyrobów z zaczynów gipsowych ... 434
7.1.2. Właściwości i klasyfikacja wyrobów z gipsu ... 435
7.1.3. Pustaki i elementy ścienne oraz stropowe ... 435
7.1.4. Elementy do wykonywania ścianek działowych ... 439
7.1.5. Elementy do wykonywania sufitów podwieszonych. ... 447
7.2. Wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe) ... 448
7.2.1. Produkcja wyrobów wapienno-piaskowych ... 448
7.2.2. Rodzaje wyrobów i ich zastosowanie ... 450
7.2.3. Właściwości wyrobów silikatowych ... 454
7.3. Wyroby z cementowych mieszanek betonowych ... 458
7.3.1. Rys historyczny ... 458
7.3.2. Kształtowanie elementów betonowych. Kierunki rozwoju ... 459
7.3.3. Urządzenia formujące i procesy technologiczne wspomagające procesy wytwarzania wyrobów ... 463
7.3.4. Charakterystyka wybranych wyrobów ... 466
Wykaz literatury i norm ... 478

8. Betony lekkie
8.1. Uwagi ogólne. Historia betonu lekkiego ...
8.2. Klasyfikacja betonów lekkich ...
8.3. Naturalne i sztuczne kruszywa lekkie ...
8.3.1. Asortyment kruszyw ...
8.3.2. Podstawowe właściwości fizyczno-mechaniczne kruszyw ...
8.3.3. Wymagania normowe oceny jakości kruszywa ...
8.4. Lekkie betony kruszywowe ...
8.4.1. Podział lekkich betonów kruszywowych ...
8.4.2. Składniki lekkich betonów kruszywowych ...
8.4.3. Właściwości mieszanki betonowej ...
8.4.4. Właściwości fizyczno-mechaniczne ...
8.4.5. Lekkie betony wysokowartościowe ...
8.4.6. Projektowanie mieszanki betonu na lekkich kruszywach mineralnych
8.4.7. Asortyment wyrobów z lekkiego betonu kruszywowego ...
8.5. Lekkie betony z wypełniaczami organicznymi ...
8.5.1. Technologia wytwarzania ...
8.5.2. Właściwości fizyczno-mechaniczne ...
8.5.3. Zastosowanie ...
8.6. Beton komórkowy autoklawizowany ...
8.6.1. Wiadomości wstępne ...
8.6.2. Technologia wytwarzania ...
8.6.3. Właściwości fizyczno-mechaniczne ...
8.6.4. Wyroby z betonu komórkowego i ich zastosowanie ...
8.7. Pianobeton ...
8.7.1. Technologia wytwarzania ...
8.7.2. Właściwości fizyczno-mechaniczne ...
8.7.3. Wyroby z pianobetonu i ich zastosowanie ...
8.7.4. Pianogips ...
8.8. Wpływ czynników środowiskowych na właściwości betonów lekkich ...
Wykaz literatury i norm ...

9. Szkło budowlane
9.1. Wiadomości ogólne ...
9.2. Właściwości szkła ...
9.2.1. Podstawowe parametry techniczne ...
9.2.2. Właściwości optyczne ...
9.2.3. Właściwości chemiczne ...
9.3. Charakterystyka techniczna podstawowych rodzajów szkła
9.3.1. Szkło płaskie okienne ...
9.3.2. Szkło płaskie wzorzyste i barwne ...
9.3.3. Szkło płaskie zbrojone ...
9.3.4. Szkło bezpieczne ...
9.4. Szyby zespolone ...
9.4.1. Budowa szyby zespolonej ...
9.4.2. Właściwości techniczne ...
9.4.3. Szyby zespolone o specjalnych właściwościach . .
9.5. Kształtki i pustaki szklane oraz szkło profilowane ...
9.5.1. Kształtki i pustaki ...
9.5.2. Szkło profilowane i kopułki ...
9.6. Wyroby izolacyjne ...
9.6.1. Szkło piankowe ...
9.6.2. Wyroby z przędzy i waty szklanej ...
9.7. Siatki szklane, tapety szklane i welon szklany ...
Wykaz literatury i norm ...

10. Drewno i materiały drewnopochodne
10.1. Budowa drewna ... 568
10.1.1. Budowa drzewa ... 568
10.1.2. Makroskopowa budowa drewna ... 571
10.1.3. Mikroskopowa budowa drewna ... 576
10.1.4. Budowa drewna drzew iglastych i liściastych ... 580
10.1.5. Submikroskopowa budowa drewna ... 581
10.2. Właściwości drewna ... 586
10.2.1. Cechy zewnętrzne drewna ... 586
10.2.2. Właściwości fizyczne drewna ... 588
10.2.3. Właściwości mechaniczne drewna ... 597
10.3. Wady drewna ... 610
10.3.1. Rodzaje wad ... 610
10.3.2. Wady kształtu ... 611
10.3.3. Wady budowy anatomicznej ... 611
10.3.4. Nienormalne zabarwienie ... 614
10.3.5. Zgnilizna ... 615
10.3.6. Pęknięcia ... 616
10.3.7. Zranienia ... 616
10.3.8. Pęcherze żywiczne i przeżywiczenie ... 617
10.4. Drewno jako materiał budowlany ... 617
10.4.1. Gatunki drewna stosowane w budownictwie ... 617
10.4.2. Materiały drzewne ... 620
10.4.3. Drewno klejone warstwowo ... 621
10.4.4. Materiały drewnopochodne ... 623
10.4.5. Drewno modyfikowane ... 631
10.5. Korozja biologiczna drewna ... 631
10.5.1. Zgnilizna drewna ... 631
10.5.2. Rodzaje grzybów ... 633
10.5.3. Niszczenie drewna przez owady ... 633
10.6. Ochrona drewna przed korozją biologiczną ... 635
10.6.1. Naturalna ochrona drewna w okresie jego pozyskiwania i składowania ... 635
10.6.2. Klasyfikacja zagrożenia drewna budowlanego korozją biologiczną ... 637
10.6.3. Chemiczne środki ochrony drewna budowlanego ... 637
10.6.4. Impregnacja drewna budowlanego ... 640
10.7. Ochrona drewna przed ogniem ... 645
10.7.1. Zachowanie się drewna pod wpływem wysokiej temperatury i ognia ... 645
10.7.2. Palność i odporność ogniowa ... 646
10.7.3. Chemiczne środki ochrony drewna przed ogniem ... 646
10.8. Trwałość i starzenie się drewna ... 647
10.8.1. Trwałość drewna ... 647
10.8.2. Naturalne starzenie się drewna ... 649
Wykaz literatury i norm ... 650

11 Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane
11.1. Wiadomości ogólne ... 654
11.1.1. Definicja i skład tworzyw sztucznych ... 654
11.1.2. Klasyfikacja tworzyw sztucznych ... 654
11.1.3. Źródła aktywności związków organicznych ... 656
11.1.4. Mechanizm polireakcji i sieciowania żywic syntetycznych ... 657
11.2. Składniki tworzyw sztucznych ... 664
11.3. Przetwórstwo tworzyw sztucznych ... , . 669
11.4. Właściwości tworzyw sztucznych ... 673
11.4.1. Właściwości fizyczne ... 673
11.4.2. Właściwości mechaniczne ... 674
11.4.3. Właściwości fizyczno-chemiczne ... 675
11.5. Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych ... 678
11.5.1. Materiały podłogowe ... 678
11.5.2. Materiały do krycia dachów ... 687
11.5.3. Materiały okładzinowe (ścienne) ... 693
11.5.4. Materiały do izolacji cieplnej i akustycznej ... 697
11.5.5. Kity do uszczelniania złączy ścian zewnętrznych budynków i innych elementów 705
11.5.6. Kleje syntetyczne i naturalne ... 708
11.6. Badanie materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych ... 715
11.7. Malarskie materiały budowlane ... 718
11.7.1. Podstawowe definicje ... 718
11.7.2. Substancje błonotwórcze ... 720
11.7.3. Pigmenty ... 728
11.7.4. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki ... 729
11.7.5. Plastyfikatory ... 732
11.7.6. Wypełniacze ... 732
11.7.7. Wyroby malarskie olejne i z żywic syntetycznych ... 732
11.8. Badanie malarskich materiałów budowlanych ... 737
Wykaz literatury i norm ... 739

12. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich
12.1. Charakterystyka ogólna lepiszczy bitumicznych. Terminologia ...
12.2. Asfalty ...
12.2.1. Rodzaje rop naftowych i technologie otrzymywania asfaltów ...
12.2.2. Asfalty naturalne ...
12.2.3. Skład chemiczny i struktura koloidalna asfaltów ...
12.2.4. Właściwości reologiczne asfaltów ...
12.2.5. Właściwości wiążące lepiszczy asfaltowych. Adhezja i kohezja ...
12.2.6. Dodatki uszlachetniające asfalty ...
12.2.7. Asfalty o konsystencji stałej i półstałej ...
12.2.8. Asfalty upłynnione ...
12.2.9. Emulsje asfaltowe ...
12.3. Smoły i paki ...
12.3.1. Pochodzenie i technologia otrzymywania ...
12.3.2. Skład chemiczny i struktura koloidalna ... . ...
12.3.3. Właściwości reologiczne smół w porównaniu do asfaltów . . . . .
12.3.4. Podstawy użytkowej klasyfikacji smół i paków oraz metody oceny
12.4. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych ...
12.4.1. Wiadomości wstępne ...
12.4.2. Płynne i plastyczne materiały bitumiczne ...
12.4.3. Materiały rolowe ...
Wykaz literatury i norm ...

13. Metale i wyroby z metali
13.1. Podstawowe pojęcia, podział i zastosowanie metali ... 824
13.2. Stal budowlana ... 826
13.2.1. Metody uzyskiwania stali ... 826
13.2.2. Właściwości ogólne stali ... 827
13.2.3. Właściwości mechaniczne i fizyczne stali ... 831
13.2.4. Gatunki stali budowlanych ... 833
13.2.5. Blachy płaskie ... 834
13.2.6. Kształtowniki gięte na zimno ... 837
13.2.7. Blachy stalowe profilowane ... 841
13.2.8. Wyroby spawane ... 843
13.2.9. Taśmy (bednarka) ... 845
13.2.10. Kształtowniki i rury walcowane ... 845
13.2.11. Walcówka, pręty i druty stalowe do zbrojenia betonu ... 848
13.2.12. Liny ... 850
13.2.13. Kraty i płyty pomostowe ... 852
13.2.14. Siatki ... 853
13.2.15. Wyroby specjalne ... 853
13.2.16. Łączniki ... 856
13.2.17. Akcesoria i materiały wykończeniowe ... 864
13.3. Aluminium i jego stopy ... 865
13.3.1. Wiadomości ogólne ... 865
13.3.2. Stopy aluminium i ich zastosowanie w budownictwie ... 867
13.3.3. Wyroby z aluminium i jego stopów ... 871
13.4. Miedź i jej stopy ... 876
13.4.1. Wiadomości ogólne ... 876
13.4.2. Wyroby z miedzi i jej stopów ... 878
13.5. Cynk ... 879
13.5.1. Wiadomości ogólne ... 879
13.5.2. Blacha cynkowa ... 880
13.6. Inne metale ... 880
13.6.1. Ołów ... 880
13.6.2. Cyna ... 881
13.6.3. Tytan i jego stopy ... 882
13.7. Wytyczne do badań i odbioru wyrobów metalowych ... 883
Wykaz literatury i norm ... 884

14. Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne
14.1. Materiały i wyroby instalacyjne ... 890
14.1.1. Rury. Wiadomości ogólne ... 890
14.1.2. Rury metalowe ... 890
14.1.3. Rury betonowe i żelbetowe ... 899
14.1.4. Rury kamionkowe ... 899
14.1.5. Rury z tworzyw sztucznych ... 900
14.1.6. Armatura instalacyjna ... 906
14.1.7. Pompy ... 908
14.2. Materiały i wyroby termoizolacyjne ... 910
14.2.1. Ogólna charakterystyka materiałów termoizolacyjnych ... 910
14.2.2. Surowce i metody uzyskiwania materiałów termoizolacyjnych ... 912
14.2.3. Rodzaje materiałów lub wyrobów termoizolacyjnych ... 912
14.2.4. Budowa materiałów termoizolacyjnych ... 915
14.2.5. Właściwości materiałów termoizolacyjnych ... 916
14.2.6. Charakterystyka najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych ... 920
14.2.7. Znaczenie materiałów termoizolacyjnych w budownictwie ... 922
Wykaz literatury i norm ... 923