Laboratorium dźwignic

  • Dodaj recenzję:
  • 4030
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: praca zbiorowa, red. Artur Jankowiak
  • Cena netto: 29,52 zł 31,00 zł

Laboratorium dźwignic

rok wydania: 2018
ilość stron: 108
ISBN: 978-83-7814-778-7
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Skrypt zawiera ćwiczenia laboratoryjne z zakresu techniki dźwignicowej i dźwigowej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, ale może być również przydatny na kierunkach mechanicznych innych wydziałów. Celem stworzenia skryptu było umożliwienie studentom lepszego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych. Oprócz opisu przebiegu ćwiczenia zasugerowano również możliwości co do rozszerzenia badań z wykorzystaniem istniejących na stanowisku środków technicznych. Poza prezentacją stanowiska i propozycją przebiegu ćwiczenia, w opisie każdego z nich studenci znajdą krótką część merytoryczną oraz wskazówki, jaka wiedza z poprzednich etapów kształcenia jest niezbędna do wykonania ćwiczenia.

Ćwiczenia w Laboratorium Dźwignic odbywają się na stanowiskach, które w większości wykorzystują zarejestrowane, podlegające dozorowi technicznemu urządzenia dźwignicowe, przy czym w momencie ukazania się niniejszego skryptu obiekty te są nowymi i nowoczesnymi maszynami. Ze względu na nieustannie trwający proces modernizacji bazy pomiarowej, przy tworzeniu skryptu przyjęto założenie, aby nie zamieszczać szczegółowych danych dotyczących aparatury pomiarowej, czujników itd. Aktualne dane techniczne, stałe i charakterystyki, studenci mogą znaleźć na stanowiskach. Opisano jedynie ogólną koncepcję prowadzenia pomiarów, miejsca zainstalowania czujników oraz potencjalne możliwości rozbudowy. Takie podejście pozwoli na zachowanie pełnej aktualności skryptu i jego zgodności ze stanem faktycznym w laboratorium w dłuższym horyzoncie czasowym.

Spis treści

Przedmowa / 6
Ćwiczenie 1. Pomiary toru jezdnego suwnicy (Roman Król) / 7
Ćwiczenie 2. Próby odbiorcze suwnicy bramowej (Artur Jankowiak) / 17
Ćwiczenie 3. Badania własności układów cięgnowych (Roman Król) / 26
Ćwiczenie 4. Model dynamiczny żurawia naściennego (Andrzej Kosior) / 38
Ćwiczenie 5. Stateczność żurawi wieżowych – ujęcie statyczne (Artur Jankowiak) / 53
Ćwiczenie 6. Stateczność żurawi wieżowych – ujęcie dynamiczne (Andrzej Kosior) / 62
Ćwiczenie 7. Obciążenia dźwignic – siły dynamiczne podnoszenia (Andrzej Buczyński) / 77
Ćwiczenie 8. Obciążenia dźwignic – siły dynamiczne ruchów torowych (Paweł Gomoliński) / 89
Ćwiczenie 9. Ocena sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznego (Artur Jankowiak) / 100