Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego. Praktyczne wskazówki dla zarządców nieruchomościami

  • Dodaj recenzję:
  • 2656
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Cena netto: 69,11 zł 90,00 zł 85,00 zł
  • Niedostępny
Łatwo i prawidłowo wypełnisz KOB!
format: CD, ISBN: 978-83-7537-147-5

Tematyka

Prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest wyzwaniem nawet dla doświadczonego zarządcy lub właściciela. Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w swoich raportach podkreślają, że zarządcy mają problem z prawidłowym zastosowaniem niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która zawiera instrukcję wypełnienia KOB wraz z praktycznymi wskazówkami.


Korzyści
Publikacja pomoże:
• krok po kroku prawidłowo wypełniać KOB
• uniknąć najczęściej popełnianych błędów
• rozwiać wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Instrukcja wypełnienia
2.1 Strona tytułowa i spis treści
2.2 Osoba upoważniona do dokonania wpisu
2.3 Dane identyfikacyjne obiektu
2.4 Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
2.5 Dane techniczne charakteryzujące obiekt
2.6 Plan sytuacyjny obiektu
2.7 Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
2.8 Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 2.9 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
2.10 Dane dotyczące opracowania technicznego
2.11 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie
2.12 Dane dotyczące dokumentacji technicznej
2.13 Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
2.14 Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu
3. Podstawowe pojęcia