Jak skutecznie osuszyć budynek. Sposoby usuwania wilgoci oraz zagrzybienia w budynku po powodzi. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 212921
  • Producent: DW MEDIUM
  • Cena netto: 14,29 zł 18,50 zł 15,00 zł
Jak skutecznie osuszyć  budynek. Sposoby usuwania wilgoci oraz zagrzybienia w budynku po powodzi. Poradnik

rok wydania: 2012, wydanie drugie
ilość stron: 30
ISSN: 1427-6682
format: 23x16 cm
oprawa: miękka

Opis

Wstęp

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli 1), urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27% kanałów i 41 % wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania  coraz większych środków finansowych z budżetów krajowego i unijnego z roku na rok przybywa urządzeń melioracynych, które wymagają moderniacji lub nawet odbudowy. Dotyczy to ok. 22% cieków naturalnych, 27% kanałów i az 41% wałów przeciwpowodziowych. Tempo niszczenia jest więc szybsze niż prac nad ich utrzymaniem i rozbudową, co oznacza, że każdego roku możemy być narażeni na spowodowane intensywnymi deszczami duże wezbrania rzek, których efektem jest zalewanie znacznych obszarów osiedli, wsi i gruntów rolnych oraz niszczenie infrastruktury hydrotechnicznej.

Oddawane do Państwa rąk II wydanie poradnika, podobnie jak jego I edycja ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat radzenia sobie ze skutkami powodzi. Zostały w nim zebrane praktyczne porady dotyczace postępowania z zalanym budynkiem i jego elementami oraz zapobiegania  zagrzybieniu. Znalazły się w nim również przeglądy metod osuszania, preparatów biobójczych oraz kontakty do firm oferujących usługi w zakresie osuszania i odgrzybiania budynków.

Wydawca

1) "Gospodarowanie rolnicznymi zasobani wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013). Informacja o wynikach kontroli", "Najwyższa Izba Kontroli, 2 marca 2012r., www .nik.gov.pl.

Spis treści

Wstęp /4

Postępowanie z zalanym budynkiem krok po kroku / 5
Sprawdzenie, czy budynek nie stwarza zagrożenia, dokumentowanie szkód i zgłoszenie / 5
Usuwanie wody i zanieczyszczeń / 6        
Oględziny budynku i ocena jego stanu technicznego / 6     
Usuwanie warstw podłogi oraz elementów wykończenia wnętrz / 8
Postępowanie z instalacjami / 9   
Dezynfekcja i dezynsekcja / 10
       
Odtwarzanie izolacji poziomej w budynku / 11        
Podcinanie murów / 11
Wbijanie w ścianę blach ze stali nierdzewnej / 11
Iniekcja / 12
Elektroosmoza / 14
 
Odtwarzanie izolacji pionowej / 14

Osuszanie / 14
Wentylacja naturalna i wymuszona / 15
Wentylacja oraz ogrzewanie / 15
Osuszacze powietrza / 15
  
Zabiegi biobójcze / 17
Czyszczenie / 18
Działania biobójcze oraz naprawa powierzchni / 19
 
Przegląd metod osuszania / 22     
Przegląd preparatów biobójczych / 28
Usługi osuszeniowe / 30