Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 203
  • Producent: COSIW
  • Rok wydania: Stefan Siemek
  • Cena netto: 19,00 zł 23,10 zł 19,95 zł
  • NiedostępnyRok: 2005, Stefan Siemek, ISBN: 83-89008-77-7

Publikacja zawiera wytyczne do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych zasilających urządzenia elektroniczne. Szczegółowo zostały omówione instalacje służące do ekwipotencjalności urządzeń. Podkreślono znaczenie i rolę przewodów ochronnych i wyrównawczych dla eliminacji zagrożeń porażeniowych i eliminacji skutków wyładowań atmosferycznych. Opracowany poradnik charakteryzuje w sposób wyczerpujący urządzenia informatyczne, co umożliwia użytkownikowi zainstalowanie tych urządzeń w sposób najwłaściwszy z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej i kompatybilności środowiskowej. Publikacja jest napisana przystępnie i zrozumiale, bogato zilustrowana rysunkami, wyczerpująco przedstawia zagadnienia związane z instalowaniem urządzeń informatycznych.


SPIS TREŚCI:

1. Wstęp 5
2. Charakter prądów różnych odbiorników 7
3. Instalacja zasilająca 12
4. Kompatybilność 28
5. Zapobieganie zagrożeniom 35
6. Ochrona przeciwporażeniowa 38
7. Zabezpieczenia przetężeniowe (nadprądowe) 44
8. Urządzenia różnicoprądowe 52
9. Przewody ochronne, ekwipotencjalizacja, połączenia wyrównawcze 62
10. Prądy urządzeń komputerowych 84
11. Ochrona przeciwprzepięciowa 88
12. Literatura 92