Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne z warstwą ślizgową z PEEK

  • Dodaj recenzję:
  • 3553
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Michał Wodtke
  • Cena netto: 32,38 zł 34,00 zł

Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne z warstwą ślizgową z PEEK

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 216
ISBN: 978-83-7348-696-6

Opis
Monografia zawiera podsumowanie stanu wiedzy w zakresie hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z polimerową warstwą ślizgową uzupełnione o wyniki badań własnych autora w tym obszarze.

W pierwszej części przedstawiono obszerny przegląd znanych z literatury wyników badań, a także opis doświadczeń eksploatacyjnych łożysk z wahliwymi segmentami z pokryciem powierzchni ślizgowej materiałami polimerowymi na bazie PTFE oraz PEEK. Materiały te, z uwagi na swoje właściwości mechaniczne oraz tribologiczne, stanowią atrakcyjną alternatywę dla najczęściej stosowanych materiałów na pokrycia segmentów łożyskowych, jakim są wysokocynowe stopy białego metalu. Łożyska z pokryciem polimerowym w porównaniu do łożysk z pokryciem białym metalem mogą działać np. pod większym obciążeniem oraz w warunkach wyższej temperatury oleju.

W drugiej części monografii zaprezentowano wyniki zrealizowanych przez autora badań teoretycznych i doświadczalnych hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z pokryciem polimerowym, w szczególności wykonanym z kompozytu PEEK. Badania przeprowadzono dla różnych stanów działania łożyska oraz zmiennych wymuszeń, m.in. prędkości obrotowej oraz obciążenia osiowego. Analogiczne analizy autor zrealizował również dla łożyska z pokryciem białym metalem. Pozwoliło to na wykazanie różnic w parametrach pracy oraz przebiegu zjawisk i procesów towarzyszących działaniu badanych odmian konstrukcyjnych łożysk.

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów / 5
Wstęp / 7
1. Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne z polimerową warstwą ślizgową – stan wiedzy / 11
1.1. Rys historyczny / 11
1.2. Materiały stosowane na łożyska z wahliwymi segmentami  / 13
1.2.1. Babbit (biały metal) / 16
1.2.2. PTFE (politetrafluoroetylen) / 19
1.2.3. PEEK (polieteroeteroketon) / 22
1.2.4. Porównanie materiałów stosowanych na warstwy ślizgowe łożysk / 24
1.2.5. Wpływ warunków pracy na opory tarcia par ciernych polimer–metal / 27
1.3. Połączenie polimerowej warstwy ślizgowej z segmentem łożyska / 31
1.3.1. Rodzaje połączeń / 31
1.3.2. Wytrzymałość połączenia / 34
1.4. Badania teoretyczne łożysk / 35
1.4.1. Zjawiska i procesy towarzyszące działaniu łożyska / 35
1.4.2. Rozwój badań łożysk wzdłużnych   /37
1.4.3. Problemy badań / 41
1.4.4. Aktualnie rozwijane metody badań teoretycznych  / 48
1.4.5. Wyniki badań teoretycznych łożysk z polimerową warstwą ślizgową / 51
1.5. Badania doświadczalne łożysk / 62
1.5.1. Problemy badań doświadczalnych /63
1.5.2. Wyniki badań doświadczalnych łożysk z pokryciem polimerowym / 66
1.5.3. Doświadczenia eksploatacji / 77
1.6. Podsumowanie stanu wiedzy / 82
1.6.1. Wady i zalety łożysk z polimerową warstwą ślizgową / 83
1.6.2. Materiały warstw ślizgowych / 84
1.6.3. Wnioski z przeglądu wyników badań teoretycznych
i doświadczalnych / 85
2. Problematyka badawcza. Cel i zakres pracy / 88
3. Badania teoretyczne / 90
3.1. Model teoretyczny łożyska wzdłużnego  / 90
3.2. Ocena wybranych parametrów materiałowych pokrycia / 97
3.2.1. Moduł sztywności wzdłużnej pokrycia segmentu w funkcji temperatury / 97
3.2.2. Przewodność cieplna pokrycia segmentu / 103
3.3. Wyniki analiz TEHD łożyska wzdłużnego / 110
3.3.1. Wpływ prędkości obrotowej / 111
3.3.2. Wpływ nacisków średnich w łożysku  / 125
3.4. Rozkład nacisków na powierzchni ślizgowej łożyska / 137
3.5. Podsumowanie wyników badań teoretycznych / 144
4. Badania doświadczalne / 151
4.1. Obiekt badań / 151
4.2. Stanowisko badawcze łożysk wzdłużnych SON / 153
4.3. Monitorowane parametry pracy łożyska / 157
4.3.1. Obciążenie łożyska i prędkość obrotowa tarczy wału / 157
4.3.2. Parametry oleju smarującego / 157
4.3.3. Czujniki przemieszczeń – pochylenie segmentu / 158
4.3.4. Moment tarcia w łożysku / 159
4.3.5. Temperatura tarczy oporowej  / 160
4.3.6. Temperatura powierzchni ślizgowej i segmentów  / 161
4.4. Problemy pomiaru temperatury powierzchni ślizgowej / 162
4.5. Wyniki badań doświadczalnych / 167
4.5.1. Badania w stanach ustalonych – wpływ prędkości / 168
4.5.2. Badania w stanach ustalonych – wpływ nacisków średnich  / 173
4.5.3. Krzywe Stribecka-Herseya  / 177
4.5.4. Wybiegi łożyska pod obciążeniem / 180
4.6. Podsumowanie wyników badań doświadczalnych / 187
5. Wnioski końcowe i podsumowanie / 191
5.1. Wnioski praktyczne / 194
5.2. Wnioski dotyczące dalszych badań / 195
Bibliografia / 197
Streszczenie w języku polskim / 215
Streszczenie w języku angielskim / 216