Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2018 w praktyce

  • Dodaj recenzję:
  • 3885
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Michał Substyk
  • Cena netto: 84,76 zł 99,80 zł 89,00 zł

Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2018 w praktyce

rok wydania: 2018
ilość stron: 146
ISBN: 978-83-269-7519-6
format: 16x24cm
oprawa: miękka


Wspólnota mieszkaniowa jest w naszym kraju jedną z podstawowych form zarządzania budynkami wielolokalowymi, z wyodrębnionymi samodzielnymi lokalami mieszkalnymi oraz lokalami o innym przeznaczeniu. W publikacji omawiamy podstawowe przepisy zawarte w ustawie o własności lokali regulującej zasady jej działania oraz wskazujemy prawidłowe sposoby postępowania, zgodne z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką. Szczególną uwagę zwracamy na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne funkcjonowanie wspólnoty bez konieczności odwoływania się do rozstrzygnięć przed sądem. Wskazujemy również inne akty prawne, które regulują zasady gospodarki finansami wspólnoty mieszkaniowej, a w tym ustawę o rachunkowości, ustawę Prawo energetyczne, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o podatku od towarów i usług.