Elektroenergetyka. Stan prawny: październik 2015 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 2464
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Jan Strojny, Jan Strzałka
  • Cena netto: 45,00 zł 47,25 zł
Elektroenergetyka
Stan prawny: październik 2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie trzecie
ilość stron: 280
ISBN 9788373945678
oprawa: miękka

Opis
Książka zawiera zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych.

Książka kompleksowo obejmująca zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych, dlatego polecana jest wszystkim tym, którzy pracując w przemyśle powinni posiadać odpowiednią wiedzę uzupełnianą okresowo i potwierdzaną przez odpowiednie komisje egzaminacyjne świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przydatna jest również jako pomoc dydaktyczna dla studentów uczelni technicznych i w kształceniu podyplomowym.

NOWE WYDANIE zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia prostownikowe i akumulatorowe).

Przeczytaj recenzję ksiażki na elektro.info

Spis treści
1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11
1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych 11
1.1.2. Ogólne zasady budowy urządzeń elektroenergetycznych 12
1.1.3. Warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 13
1.1.4.  Wielkości znamionowe i ogólne zasady doboru urządzeń elektroenergetycznych 17
1.2. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 19
1.2.1. Wprowadzenie 19
1.2.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna 19
1.2.3. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji  20
1.2.4. Zasady prowadzenia eksploatacji 20
1.2.5. Instrukcja eksploatacji 21
1.3. Generatory 22
1.3.1. Budowa i działanie 22
1.3.2. Układy chłodzenia generatorów 23
1.3.3. Zabezpieczenia generatorów 24
1.3.4. Dokumentacja techniczna 24
1.3.5. Uruchomienie generatora synchronicznego 25
1.3.6. Prowadzenie eksploatacji generatorów 26
1.3.7. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora 33
1.4. Transformatory energetyczne 34
1.4.1. Rodzaje, budowa i działanie transformatorów 34
1.4.2. Zasady doboru transformatorów 34
1.4.3. Zabezpieczenia transformatorów 36
1.4.4. Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych 37
1.4.4.1. Ogólne zasady eksploatacji transformatorów 37
1.4.4.2. Oględziny, przeglądy i remonty transformatorów 39
1.4.5. Zakres i terminy badań eksploatacyjnych transformatorów energetycznych 39
1.4.6. Badania i pomiary transformatorów energetycznych 46
1.4.6.1. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów 46
1.4.6.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów  48
1.4.6.3. Badania oleju 48
1.4.6.4. Pomiar rezystancji uzwojeń roboczych transformatorów 49
1.5. Stacje elektroenergetyczne 50
1.5.1. Wstęp 50
1.5.2. Podział i określenia 50
1.5.3. Rozdzielnice niskonapięciowe 52
1.5.4. Rozdzielnice wysokonapięciowe 52
1.5.5. Rozdzielnie napowietrzne otwarte 53
1.5.6. Podział na kategorie ze względu na warunki eksploatacji 54
1.5.7. Przyjmowanie do eksploatacji 55
1.5.8. Ogólne zasady eksploatacji 60
1.5.9. Czynności łączeniowe 60
1.5.10. Oględziny i przeglądy 61
1.5.11. Zakres i terminy pomiarów i prób eksploatacyjnych 63
1.5.12. Warunki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń zawierających sześciofluorek siarki SF6 66
1.6. Elektroenergetyczne linie napowietrzne 68
1.6.1. Podstawowe elementy linii napowietrznych i ich charakterystyka 68
1.6.2. Wymagania norm odnośnie montażu linii napowietrznych 70
1.6.2.1. Przewody 70
1.6.2.2. Obostrzenia 71
1.6.2.3. Skrzyżowania i zbliżenia 72
1.6.3. Zasady eksploatacji linii napowietrznych 73
1.6.3.1. Ogólne zasady eksploatacji linii 73
1.6.3.2. Oględziny, przeglądy i remonty linii napowietrznych 74
1.6.4. Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych 74
1.7. Elektroenergetyczne linie kablowe 76
1.7.1. Klasyfikacja i określenia 76
1.7.2. Linie kablowe 77
1.7.3. Zasady eksploatacji linii kablowych 80
1.7.4. Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych 84
1.7.4.1. Sprawdzenie ciągłości żył 84
1.7.4.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 84
1.7.4.3. Próba napięciowa 85
1.8. Instalacje elektryczne 87
1.8.1. Rodzaje instalacji elektrycznych 87
1.8.2. Elementy składowe instalacji 87
1.8.3. Dobór i układanie przewodów w instalacjach 88
1.8.3.1. Ogólne zasady doboru przewodów 88
1.8.3.2. Sposoby układania przewodów w instalacjach 91
1.8.4. Dobór zabezpieczeń przewodów 94
1.8.5. Instalacje piorunochronne 95
1.8.6. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych 95
1.8.7. Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny 97
1.8.8. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych 98
1.8.8.1. Ogólne wymagania ekspoloatacji 98
1.8.8.2. Zalecenia odnośnie eksploatacji instalacji 98
1.9. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 100
1.9.1. Podział i budowa kondensatorów elektroenergetycznych 100
1.9.2. Wielkości znamionowe kondensatorów 102
1.9.3. Zastosowanie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 102
1.9.4. Zabezpieczenia baterii kondensatorów 104
1.9.5. Zasady eksploatacji 105
1.10. Elektryczne urządzenia napędowe 111
1.10.1. Rodzaje i charakterystyka urządzeń napędowych 111
1.10.2. Rozruch i regulacja prędkości silników asynchronicznych 113
1.10.3. Dobór silników do warunków pracy 114
1.10.4. Zabezpieczenia silników 115
1.10.5. Zasady eksploatacji silników 116
1.10.5.1. Ogólne zasady eksploatacji silników 116
1.10.5.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych 117
1.10.6. Zakres badań eksploatacyjnych silników elektrycznych 118
1.10.7. Badania i pomiary urządzeń napędowych 120
1.10.7.1. Pomiar rezystancji uzwojeń silników 120
1.10.7.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników 120
1.10.7.3. Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej 121
1.11. Urządzenia oświetleniowe 122
1.11.1. Określenia 122
1.11.2. Wymagania oświetleniowe 124
1.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych 128
1.12. Urządzenia elektrotermiczne 130
1.12.1.  Klasyfikacja urządzeń, metod i technologii elektrotermicznych 130
1.12.2. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych 130
1.12.2.1. Urządzenia rezystancyjne (oporowe) 130
1.12.2.2. Urządzenia elektrodowe 131
1.12.2.3. Urządzenia łukowe 131
1.12.2.4. Urządzenia indukcyjne 132
1.12.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych 132
1.12.3.1. Ogólne zasady eksploatacji 132
1.12.3.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna 132
1.12.3.3. Przyjmowanie urządzeń elektrotermicznych do eksploatacji 133
1.12.3.4. Zasady prowadzenia eksploatacji urządzeń elektrotermicznych 133
1.12.4. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych 134
1.13. Spawarki i zgrzewarki 136
1.13.1. Rodzaje i budowa 136
1.13.2. Zgrzewarki elektryczne 138
1.13.3. Zasady eksploatacji spawarek i zgrzewarek 138
1.13.4. Badania i pomiary eksploatacyjne spawarek elektrycznych 142
1.13.4.1. Pomiar rezystancji izolacji spawarek 142
1.13.4.2. Pomiar rezystancji izolacji transformatorów zainstalowanych w spawarkach 142
1.13.4.3. Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnej spawarek i zgrzewarek 143
1.13.4.4. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej 143
1.14. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe 145
1.14.1. Rodzaje, budowa i zasada działania prostowników 145
1.14.2. Rodzaje i charakterystyka akumulatorów 146
1.14.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych 148
1.14.3.1. Ogólne zasady eksploatacji 148
1.14.3.2. Zakres i terminy oględzin i przeglądów 149
1.14.3.3. Ocena wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych 150
1.14.4. Badania i pomiary urządzeń prostownikowych i akumulatorowych 151
1.14.4.1. Pomiary urządzeń prostownikowych 151
1.14.4.2. Pomiary urządzeń akumulatorowych 151
1.15. Zespoły prądotwórcze 153
1.15.1. Rodzaje, budowa i zasada działania 153
1.15.2. Budowa zespołów prądotwórczych 154
1.15.3. Podstawowe zasady eksploatacji 155
1.15.4. Uruchomienie zespołu prądotwórczego 156
1.15.5. Prowadzenie ruchu 157
1.15.6. Zatrzymywanie zespołu prądotwórczego 158
1.15.7. Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych 158
1.16. Urządzenia do elektrolizy 160
1.16.1. Budowa i zasada działania urządzeń do elektrolizy 160
1.16.2. Zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy 162
1.16.2.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy 162
1.16.2.2. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń do elektrolizy 164
1.17. Elektrofiltry166
1.17.1. Budowa i zasada działania 166
1.17.2. Układ zasilający i sterowanie 167
1.17.3. Wymagania dotyczące budowy elektrofiltrów 167
1.17.4. Zasady eksploatacji elektrofiltrów 169
1.18. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 172
1.18.1. Rodzaje sieci i elementy składowe sieci oświetlenia ulicznego 172
1.18.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna oświetlenia ulicznego 173
1.18.3. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego nowego lub po remoncie 174
1.18.4. Zakres prac planowych i awaryjnych 174
1.18.5. Ogólne zasady prowadzenia eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego 175
1.18.6. Zakres i terminy oględzin, przeglądów, prób i pomiarów urządzeń oświetlenia zewnętrznego oraz ich dokumentowanie 176
1.19. Elektryczna sieć trakcyjna 177
1.19.1. Rodzaje i budowa 177
1.19.2. Zasady eksploatacji sieci trakcyjnych 178
1.19.3. Uszkodzenia sieci trakcyjnej 181
1.19.4. Prądy błądzące i ochrona urządzeń podziemnych 183
1.19.5. Sieci komunikacji miejskiej 185
1.20. Urządzenia energoelektroniczne 187
1.20.1. Rodzaje i zastosowania urządzeń energoelektronicznych 187
1.20.2. Budowa, elementy składowe i charakterystyka urządzeń energoelektronicznych 187
1.20.3. Zabezpieczenia przetężeniowe i ziemnozwarciowe urządzeń energoelektronicznych 189
1.20.4. Wpływ urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą 190
1.20.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych 191
1.20.6. Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych 192
1.20.6.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych 192
1.20.6.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych 193
1.20.6.3. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych 194
1.21. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 195
1.21.1. Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia wybuchowego 195
1.21.2. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex 196
1.21.3. Zasady doboru urządzeń 198
1.21.4. Zasady eksploatacji 199
1.21.5. Oględziny i przeglądy 200
1.22. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń 204
1.22.1. Zakres stosowania i podział 204
1.22.2. Pomiary w energetyce 204
1.22.3. Automatyka elektroenergetyczna 206
1.22.4. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń AKPiA w energetyce 208
1.22.5. Automatyka przemysłowa 210
1.22.6. Zasady ogólne eksploatacji urządzeń AKPiA wielkości nieelektrycznych 211
1.22.7. Zasady szczegółowe eksploatacji urządzeń AKPiA wielkości nieelektrycznych 211

2. Ochrona przeciwporażeniowa
2.1. Czynniki wpływające na stopień porażenia 214
2.2. Ogólna charakterystyka środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych 215
2.2.1. Zagrożenia porażeniowe 215
2.2.2. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej 215
2.3. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach do 1 kV 216
2.3.1. Charakterystyka przepisów 216
2.3.2. Układy sieciowe216
2.3.3. Przewody ochronne, neutralne i wyrównawcze 218
2.3.4. Uziemienia robocze i ochronne 219
2.3.5. Rodzaje ochron i środków ochrony 221
2.3.6. Charakterystyka środków ochrony 222
2.3.6.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) 222
2.3.6.2. Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku pośrednim) 223
2.4. Klasy ochronności 233
2.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV 235
2.5.1. Charakterystyka przepisów 235
2.5.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu wyższym niż 1 kV 235
2.6. Badania eksploatacyjne środków ochrony przeciwporażeniowej 237
2.6.1. Ogólne zasady wykonywania badań 237
2.6.2. Ramowe czasokresy badań eksploatacyjnych 238
2.6.3. Protokoły z badań i pomiarów 239
2.6.4. Zasady wykonywania badań i pomiarów eksploatacyjnych 239
2.6.4.1. Badania i pomiary ochrony podstawowej239
2.6.4.2. Badania i pomiary ochrony przy uszkodzeniu 240
2.6.4.3. Badania i pomiary eksploatacyjne w urządzeniach o napięciu powyżej  1 kV 244

3. Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
3.1. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń elektroenergetycznych 247
3.1.1. Wprowadzenie 247
3.1.2. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń 247
3.2. Zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 248
3.2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy 248
3.2.2. Organizacja bezpiecznej pracy 249
3.2.2.1. Rodzaje prac i formy wydawania poleceń 249
3.2.2.2. Wydawanie, obieg i ewidencjowanie poleceń 250
3.2.2.3. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy 252
3.2.2.4. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy 255
3.2.2.5. Zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne 256
3.2.2.6. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy obsłudze urządzeń 257
3.2.3. Sprzęt ochronny 259
3.2.3.1. Podział sprzętu ochronnego 259
3.2.3.2. Zasady użytkowania sprzętu ochronnego 260
3.2.3.3. Terminy badań okresowych sprzętu ochronnego 260
3.2.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej 261
3.2.4.1. Ogólne zasady postępowania 261
3.2.4.2. Uwolnienie porażonego spod działania napięcia 261
3.2.4.3. Ocena stanu porażonego i czynności związane z udzielaniem pomocy przedlekarskiej 262
3.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 265
3.2.5.1. Przyczyny powstawania pożarów w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 265
3.2.5.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru 265
3.2.5.3. Środki gaśnicze i sprzęt przeciwpożarowy 266
Literatura268
Wykaz aktów prawnych powołanych w treści 269
Wykaz tematyczny Polskich Norm 270
Normy SEP 276
Wykaz rysunków 276
Wykaz tabel 275