Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV

  • Dodaj recenzję:
  • 2459
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Cena netto: 48,78 zł 64,00 zł 60,00 zł
Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV, format: CD, liczba stron: 20 edytowalnych formularzy, ISBN: 978-83-7537-055-3

Publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych. Wygodna forma opracowania ułatwia szybkie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzanego badania.

Korzyści


    wykonasz pomiary instalacji piorunochronnych,
    sprawdzisz stan rezystancji izolacji,
    zbadasz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
    przeprowadzisz techniczny odbiór robót.


Spis treści

Publikacja składa się z pięciu głównych działów:

1. Pomiary instalacji i urządzeń piorunochronnych
- metryka urządzenia piorunochronnego
- protokół badań niepełnych urządzeń piorunochronnych
- protokół badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych
- protokół rezystancji uziemienia uziomów

2. Pomiary rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN/TT
- badanie stanu rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych zasilanych z sieci TN/TT

3. Badania zabezpieczeń przeciwporażeniowych
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT z zabezpieczeniem przetężeniowym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie IT z przewodem neutralnym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT
- protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej obwodu
- protokół badania wyłącznika różnicowoprądowego
- protokół sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych

4. Techniczny odbiór robót
- protokół technicznego odbioru robót

5. Inne pomiary
- protokół badania elektronarzędzia
- protokół kontroli amperomierza
- protokół badania zabezpieczenia gazowo-przepływowego
- książka eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej

Każdy z wyżej wymienionych działów zawiera wzory protokołów pomiarowych gotowe do natychmiastowego wykorzystania.