Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV

  • Dodaj recenzję:
  • 2458
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Cena netto: 42,28 zł 54,00 zł 52,00 zł
Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, format: CD, liczba stron: 14 edytowalnych formularzy, ISBN: 978-83-7537-047-8

Publikacja zawiera wzory dokumentów oraz protokołów pomiarów najczęściej wykonywanych w energetyce zawodowej. Formularze dostarczane są w edytowalnej formie, co znacznie skraca czas przygotowania właściwej dokumentacji pomiarowej.

Korzyści

Kupując naszą publikację:

    zgłosisz gotowość instalacji do przyłączenia,
    sprawdzisz stan izolacji rozdzielni oraz przekładników prądowych i napięciowych,
    zbadasz izolację linii kablowej,
    udokumentujesz stan techniczny transformatora mocy.


Spis treści

Publikacja składa się z pięciu głównych działów:

1. Przyłączenie instalacji do sieci
- zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia
- oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej

2. Pomiary rozdzielni
- protokół badania izolacji rozdzielni
- protokół badania wyłącznika mocy
- protokół badania i regulacji odłącznika – odłącznika mocy
- protokół badania przekładników prądowych
- protokół badania przekładników napięciowych

3. Pomiary linii kablowej
- protokół badania izolacji linii kablowej

4. Pomiary transformatorów mocy
- protokół badania transformatora mocy
- analiza oleju transformatorowego

5. Inne pomiary
- protokół badania zabezpieczenia baterii kondensatorów typu
- protokół sprawdzenia baterii akumulatorów
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dźwigu

Wszystkie dokumenty przygotowane zostały w łatwej do edycji formie.