Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3705
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Artur Piekarczuk
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  A7/2017

rok wydania: 2017
ilość stron: 20
ISBN: 978-83-249-8486-2

Opis
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkich ścian działowych o wysokości do 6,5 m, o konstrukcji szkieletowej z cienkościennych profili stalowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące: – dokumentacji, – materiałów i wyrobów składowych oraz ich przyjmowania i magazynowania na budowie, – wykonania ścian działowych, – odbioru ścian działowych.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Wymagania dotyczące dokumentacji / 8
2.1. Uwaga ogólna / 8
2.2. Projekt architektoniczno-budowlany / 8
3. Wymagania dotyczące wyrobów / 9
3.1. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę / 9
3.2. Kontrola wyrobów / 10
3.3. Przygotowanie wyrobów do wykonywania ścian działowych / 10
4. Warunki wykonania / 10
4.1. Przygotowanie robót / 10
4.2. Etapy wykonania / 10
5. Odbiór robót / 11
5.1. Rodzaje odbiorów / 11
5.2. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach / 11
5.3. Zakres czynności kontrolnych w trakcie odbioru / 11
5.4. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych / 12
5.5. Kontrola i badania przy odbiorze końcowym / 14
5.6. Odbiór wykonania ścian działowych o deklarowanej odporności ogniowej / 20
6. Bibliografia / 20