Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Ćwiczenia laboratoryjne

  • Dodaj recenzję:
  • 1453
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: K.Skalmowski, K.Wolska, U.Pieniak, I.Roszczyńska
Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Ćwiczenia laboratoryjne, K.Skalmowski, K.Wolska, U.Pieniak, I.Roszczyńska, rok: 2004, ISBN: 83-7207-490-9, liczba stron: 138, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Skrypt zawiera całokształt zagadnień związanych z badaniami właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Podano w nim informacje dotyczące wyposażenia laboratorium do badań odpadów, bhp w laboratorium, aksedytacji. Opisano metody pomiaru wskaźników nagromadzenia i właściwości fizycznych oraz wskaźników charakteryzujących właściwości paliwowe i nawozowe. Podano przykłady badań odpadów komunalnych w Warszawie. Skrypt przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia laboratoryjne z "Gospodarki odpadami komunalnymi" oraz specjalistów z tego zakresu. 

Spis treści