AutoCAD w architekturze krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • 3179
  • Producent: SGGW
  • Autor: red. Piotr Sikorski, Maciej Żołnierczuk
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 268
ISBN: 9788375836417
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
1.  Wprowadzenie  / 6

2.  Podstawy pracy w programie na płaszczyźnie (Maciej  Żołnierczuk,  Piotr Sikorski, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Beata Fornal-Pieniak) / 10
2.1.  Interface programu, zasady wydawania, realizacji poleceń / 10
2.2.  Nowy rysunek / 21
2.3.  Podstawowe obiekty rysunkowe w Autocadzie / 24
2.4.  Zoom – podgląd rysunku / 38
2.5.  Metody rysowania / 40
2.6.  Modyfikacje obiektów / 45
2.7.  Globalny układ współrzędnych (guw) i lokalny układ współrzędnych (luw) / 68
2.8.  Raster / 72
2.9.  Warstwy / 76
2.10.  Kreskowanie / 83
2.11.  Bloki i biblioteka – rola design center / 89
2.12.  Wymiarowanie / 102
2.13.  Edytory tekstu – opis / 110
2.14.  Przygotowanie wydruku / 118

3.  Modelowanie 3d (stanisław skotnicki) / 129
3.1.  Widoki i style wizualizacji / 129
3.2.  Podstawowe obiekty bryłowe 3d / 132
3.3.  Operacja naciśnij i ciągnij / 144
3.4.  Algebra brył w tworzeniu obiektów 3d / 151
3.5.  Operacja wyciągnij / 159
3.6. Operacja przekręć / 166
3.7.  Operacja przeciągnięcie / 170
3.8.  Operacja wyciągnięcie złożone przy tworzeniu obiektów 3d / 185
3.9.  Drukowanie modeli 3d / 189

4.  Dataflor – profesjonalne udogodnienie dla architekta krajobrazu (opracowanie zbiorowe pracowników firmy Green Fingers) / 194
4.1.  Skalowanie – transformacja rastra / 194
4.2.  Symbol linii / 197
4.3.  Szraf skarpy / 199
4.4.  Szrafowanie obrazkami i ich edycja / 199
4.5.  Wstawianie obrazka z quick managera – ustawienia / 202
4.6.  Edycja obrazków / 204
4.7.  Wstawianie roślin z quick managera / 207
4.8.  Wstawianie roślin z managera obiektów / 210
4.9.  Plan wytyczania / 212
4.10.  Manager spadków / 213
4.11.  Etykiety tekstowe / 215
4.12.  Legenda / 218
4.13.  Przejście do sketchup i adobe photoshop / 221
4.14.  Obiekty krajobrazowe / 226
4.15.  Oświetlenie / 236
4.16.  Ramka i tabelka / 245

5.  Możliwości tworzenia wizualizacji obiektów terenów zieleni (Magdalena Nosek) / 246
5.1.  Inne programy do modelowania trójwymiarowego / 246
5.2.  Zaawansowane programy do grafiki trójwymiarowej: Autodesk 3DS MAX/Maya, Cinema 4D, Rhinoceros / 246
5.3.  Blender / 247
5.4.  Sketchup / 247
5.5.  Optymalizacja przebiegu pracy / 249
5.6.  Adobe photoshop / 249
5.7.  Materiały wymagane do pracy / 249
5.8.  Przykładowy przebieg pracy / 250
5.9.  Przykładowa wizualizacja – poradnik / 251
5.10.  Eksperymenty / 264

Literatura uzupełniająca / 266