Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin

  • Dodaj recenzję:
  • 1999
  • Producent: WNT
  • Autor: Kazimierz M.Romaniszyn
  • Cena netto: 28,00 zł 29,40 zł
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin, Kazimierz M.Romaniszyn, rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3308-1, liczba stron: 178, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Tematyka książki dotyczy istotnych i aktualnych problemów technicznych i ekonomicznych – poszukiwania paliw alternatywnych do zasilania silników samochodowych, obniżania kosztów eksploatacji samochodów, ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza skupisk miejskich, przed toksycznymi składnikami spalin.Autor na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań (przedstawionych w książce w formie licznych tabel i wykresów) zilustrował i skomentował w sposób prosty i przystępny możliwości wykorzystania paliw gazowych do napędu samochodów, a także ocenił ich wpływ na osiągi pojazdów (dynamikę i zużycie paliwa) oraz toksyczność emitowanych do atmosfery spalin.Książkę cechuje aktualność i wyjątkowa ważność prezentowanej problematyki, a także duże walory poznawcze i wysoki poziom merytoryczny. Sformułowane przez Autora wnioski są bardzo cenne pod względem naukowym i aplikacyjnym.Książkę polecamy pracownikom naukowym i studentom wyższych uczelni technicznych, pracownikom inżynieryjno-technicznym ośrodków badawczo-rozwojowych, przemysłu oraz instytucji zajmujących się eksploatacją i obsługą transportu samochodowego.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Paliwa do tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym stosowane w trakcie badań
  2.1. Charakterystyka ogólna
  2.2. Benzyna bezołowiowa
  2.3. Paliwo LPG
  2.4. Metan
3. Samochody zasilane alternatywnie gazem CNG - historia i teraźniejszość
  3.1. Rys historyczny
  3.2. Samochody zasilane wyłącznie CNG
  3.3. Samochody zasilane dwupaliwowo (benzyna – CNG)
  3.3.1. Informacje ogólne
  3.3.2. Samochody osobowe z fabryczną instalacją dwupaliwową
  3.3.3. Samochody dostawcze z fabryczną instalacją dwupaliwową
4. Systemy alternatywnego zasilania gazami LPG i CNG
  4.1. Klasyfikacja systemów zasilania gazem
  4.2. Instalacje pierwszej generacji
  4.3. Instalacje drugiej generacji
  4.4. Instalacje trzeciej i czwartej generacji
  4.5. Instalacje piątej generacji
  4.6. Samochodowe systemy dwupaliwowe
5. Badania dynamiki rozpędzania samochodu A zasilanego alternatywnie benzyną i gazem LPG
  (w systemie pierwszej generacji)
6. Badania dynamiki rozpędzania samochodu B zasilanego alternatywnie benzyną i gazem LPG 
  (w systemie drugiej generacji)
7. Badania dynamiki rozpędzania samochodu C zasilanego alternatywnie benzyną i gazem
  CNG
8. Porównanie wpływu alternatywnego zasilania benzyną oraz gazami LPG i CNG na dynamikę
  rozpędzania i obliczone charakterystyki szybkościowe
9. Emisja spalin przy alternatywnym zasilaniu benzyną i gazem LPG w systemie pierwszej 
  generacji
10. Emisja spalin przy alternatywnym zasilaniu benzyną i gazem LPG w systemie drugiej
  generacji
11. Emisja spalin przy alternatywnym zasilaniu benzyną i gazem CNG w systemie czwartej
  generacji
12. Analiza porównawcza wyników pomiarów emisji spalin przy alternatywnym zasilaniu
  benzyną oraz gazami LPG i CNG
13. Oszacowanie błędów wynikających ze stosowania opracowanych charakterystyk
  dynamicznych emisji spalin
14. Przykłady wykorzystania charakterystyk dynamicznych emisji spalin
15. Podsumowanie
 Streszczenie
Summary
Piśmiennictwo