Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2550
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Katarzyna Małysa-Sulińska
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

rok wydania: 2012
ilość stron: 336
format: B5
ISBN: 978-83-264-3979-7

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.

Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:

  •     określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
  •     uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
  •     prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
  •     przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
  •     użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Spis treści:

Wstęp
1. Zagadnienia ogólne
2. Przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy.
3. Zgoda na podjęcie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, montażu lub remoncie.
4. Roboty budowlane prowadzone z naruszeniem prawa.
5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.
6. Użytkowanie obiektu budowlanego.
7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
8. Rozbiórka obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego.