ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną. Poradnik dla instalatorów

  • Dodaj recenzję:
  • 229854
  • Producent: Kabe
  • Autor: Łotocki Henryk
  • Cena netto: 32,38 zł 37,00 zł 34,00 zł
ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną. Poradnik dla instalatorów, Łotocki Henryk, oprawa broszurowa, format 14,5x20,5cm, stron 94, ISBN: 978-83-62760-28-2

Zwięźle i przystępnie opisano w książce działanie i budowę poszczególnych komponentów systemów fotowoltaicznych oraz ich instalowanie i zasady eksploatacji. Adresatami książki są przede wszystkim instalatorzy i użytkownicy systemów fotowoltaicznych.

Za zgodą firmy Fronius International GmbH i Solartechnics GmbH w książce wykorzystano materiały szkoleniowe stanowiące ich własność.

Spis treści

Wstęp
1. Komponenty systemu fotowoltaicznego

1.1. Generator PV – rodzaje generatorów
1.2. Moduły PV
1.3. Rodzaj połączenia modułów
1.4. Łączenie modułów PV w obwody
1.5. Konstrukcja nośna
1.6. Inwerter PV

1.6.1. Inwerter fotowoltaiczny
1.6.2. Łączenie generatora PV z inwerterem

2. Systemy fotowoltaiczne

2.1. Systemy wyspowe (niepodłączone do sieci energetycznej)
2.2. System fotowoltaiczny połączony z siecią energetyczną
2.3. Ustalenie warunków szczegółowych systemu PV
2.4. Wybór rodzaju modułów
2.5. Konfiguracja modułów fotowoltaicznych z inwerterem
2.6. Współczynnik temperaturowy
2.7. Koncepcje łączenia modułów fotowoltaicznych z inwerterem
2.8. Rozmieszczenie głównych komponentów systemu PV
2.9. Dobór zabezpieczeń obwodów
2.10. Parametry przykładowych inwerterów
2.11. Zależność mocy modułów/generatora PV od kąta nachylenia i azymutu

3. Montaż systemu fotowoltaicznego

3.1. Przepisy prawne
3.2. Montaż generatora PV
3.3. Montaż inwertera

4. Uruchomienie systemu PV i nadzór

4.1. Uruchomienie systemu PV
4.2. Nadzór systemu PV

5. Eksploatacja systemu fotowoltaicznego

5.1. Przeglądy
5.2. Najczęściej występujące zakłócenia pracy systemu fotowoltaicznego i ich przyczyny

Rok wydania 2011