Wytrzymałość materiałów Zadania

Dodaj recenzję:
  • 3535
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Marcin Kujawa, Marek Skowronek, Czesław Szymczak, Wojciech Witkows
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Wytrzymałość materiałów Zadania
autorzy: Marcin Kujawa, Marek Skowronek, Czesław Szymczak, Wojciech Witkowski

rok wydania: 2017, wydanie trzecie
ilość stron: 236
ISBN: 978-83-7348-538-9
oprawa: miękka

Opis
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunku budow­nictwo wyższych uczelni technicznych. Przedmiot wytrzymałość materiałów jest jednym z podstawowych przedmiotów wykształcenia inżynierskiego. Projektowanie konstrukcji budowlanych według odpowiednich  norm budowlanych przebiega zgodnie z zasadami wywodzącymi się z tej nauki. Z tego względu dobre opanowanie materiału wykładanego w ramach wytrzymałości materiałów wymaga nabycia sprawności rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich. Nasz podręcznik zawierający zadania dotyczące wszystkich, ważnych z punktu widzenia inżyniera budowlanego,  problemów tego przedmiotu, ma pomóc w nabyciu umiejętności sprawnego ich rozwiązywania. Ze względu na znaczną rozległość tematyczną przedmiotu wytrzymałość materiałów jest to materiał trudny do opanowania przez studentów, bez wykonania odpowiedniej liczby przykładów numerycznych. Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór zadań będzie służył pomocą w tym zakresie.

Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera ponadto krótki wstęp teoretyczny, w którym podano podstawowe założenia teorii wraz z zestawem wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań. Pewna liczba, starannie wybranych, zadań przykładowych została podana łącznie ze szczegółowymi rozwiązaniami, natomiast do pozostałych załączono jedynie same odpowiedzi. Taki układ wydaje się celowy, aby student mógł sprawdzić swoje umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich.

 

Spis treści w Załącznikach poniżej