Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych

  • Dodaj recenzję:
  • 136
  • Producent: Fluid Desk
  • Autor: Dorota Brzrezińska, Roman Jędrzejewski
  • Cena netto: 192,00 zł 201,60 zł
Rok: 2003, Dorota Brzrezińska, Roman Jędrzejewski

Dym i gorace gazy stanowią w przypadku pozaru budynku największe zagrożenie dla jego użytkowników. W znwelizowanych przepisach przeciwpozarowych zaostrzono więc znacznie wymagania w zakresie zabezpiczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Zadanie to realizowane przez instalacje wentylacji pożarowej. Za niezbedne uznano przy tym dostosowanie systemów przeciwpożarowych, w szczególnosci wentylacjo pożarowej, oraz sekwencji ich pracy, do potrzeb wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Mimo znacznie szerszego ujęcia w przepisach wymagań dotyczących instalacji wentylacji pżarowej, przy ich projektowaniu koniecznie jest posługiwanie się również zasadami wiedzy technicznej. Zasady te znalazły odzwierciedlenie w tekście Poradnika, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu omawianych instalacji. Istotną częścią Poradnika jest 10 przykładów projektowych, w którychzostały przedstawione charakterystyczne rozwiązania architektoniczno-instalacyjne budynków wraz ze szczególnymi obliczeniami i doborem urządzeń instalacji wentylacji pożarowej. Poradnik należy więc uznać za bardzo przydatny przy projektowaniu, realizacj i ekspoloatacji tych instalacji.

st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Wykaz stosowanych oznaczeń
3. Dym jako zagrożenie stwarzane przez pożar
4. Podstawowe wymagania techniczne dla budynków wysokich i wysokościowych związane z bezpieczeństwem pozarowym
5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej
6. Wentylacja pozarowa
7. Badania odbiorcze i konserwacja
8. Przykłady projektowe
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjęć
Spis pojęć
Literatura

Przeczytaj recenzję w elektro.info:

Ciekawy artykuł: Instalacje p.poż., wentylacja mechaniczna