Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja,ciepła woda,chłodnictwo

Dodaj recenzję:
  • 1067
  • Producent: Omni Scala
  • Autor: H. Recknagel, E.Sprenger, E.R. Schramek

Kompendium wiedzy. Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Recknagel

rok wydania: 2008, wydanie trzecie polskie, tłumaczone w oparciu o 73. wydanie niemieckie
ilość stron: ponad 2300
format: 120x210x75
oprawa: twarda
autorzy: H. Recknagel, E.Sprenger, E.R. Schramek

Opis
RECKNAGEL to obszerny, jedyny w swoim rodzaju, poradnik z dziedziny ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Tradycja tej książki została zapoczątkowana w 1897 roku. Od tej pory jest ona cyklicznie aktualizowana, poszerzana o najnowsze rozwiązania techniczne i należy do najbardziej poszukiwanych pozycji z zakresu techniki cieplnej i klimatyzacji w Europie. W Polsce RECKNAGEL znany jest już dzięki dwóm tłumaczeniom.

Po raz pierwszy poradnik ten pojawił się na polskim rynku w 1976 roku. Jego wydanie było wspierane przez ówczesny rząd polski, który zauważył potrzebę stworzenia kompleksowego poradnika będącego połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyczno-technicznymi informacjami, które umożliwiłyby czytelnikowi każdorazowo rozwiązanie występującego w praktyce problemu.
Drugie tłumaczenie, poszerzone o najnowsze innowacje techniczne, zostało wydane w 1994 roku.

Trzecie polskie wydanie oparte zostało na tłumaczeniu 73. edycji niemieckiej (2007/2008), będącej kontynuacją 111-letniej tradycji tej książki. W stosunku do wcześniejszych, niniejsze jest poszerzone, uzupełnione i unowocześnione.
Na 2400 stronach prezentuje skondensowaną, kompletną wiedzę z dziedziny ogrzewnictwa, klimatyzacji, chłodnictwa i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Wiedzę teoretyczną, praktyczną a także obowiązujące w Polsce i UE normy oraz przepisy. Zawiera około 350 tablic i ponad 2100 rysunków technicznych.

Z Przedmowy do wydania 3. - prof. dr inż Gerarda Jana Beslera (Politechnika Wrocławska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa)

"W zwartej formie, ale w dużej już (niestety) objętości ponad 2300 stron (a na każdej jest średnio 3000 znaków), przedstawiono w przejrzysty i czytelny sposób prawie wszystkie wiadomości, niezbędne specjaliście z tej dziedziny.

W tym niezwykłym zbiorze ujęto nie tylko zagadnienia ogrzewnictwa i klimatyzacji, ale także zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz chłodnictwa dla klimatyzacji. Wszystko to poprzedzono przejrzystymi wiadomościami teoretycznymi, niezbędnymi dla dobrego zrozumienia i poprawnego rozwiązywania skomplikowanych problemów, dotyczących w szczególności optymalnego kształtowania mikroklimatu pomieszczeń. Szeroko potraktowano energooszczędność, podkreślając jej istotną wagę dla ochrony środowiska. Ograniczenie spalania odnawialnych surowców energetycznych może bowiem w sposób istotny zmniejszyć skażenie środowiska pozostałościami procesu spalania.

Wypada chociaż syntetycznie przedstawić treść omawianej książki. Na początku przedstawiono niezbędne podstawy meteorologiczne i higieniczne. Następnie w sposób bardzo obszerny – podstawy techniki cieplnej i mechaniki płynów. Dalej - podstawy ochrony przed hałasem oraz technikę pomiarów i regulacji urządzeń. Szczególnie silnie ukazano ważne dziś działy dotyczące gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, ale nie zapomniano o zapobieganiu korozji i tworzeniu się kamienia. Nareszcie pojawił się dział „Facility Management”, w którym ujęto łącznie zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji, z uwzględnieniem techniki symulacji w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. To wszystko uzupełniono ważnymi wiadomościami o skutecznej ochronie cieplnej budynków.
Kolejny dział to ogrzewanie, w którym przedstawiono nie tylko systemy, elementy i sposoby obliczania oraz projektowania, ale także przykłady rozwiązań w różnorodnych budynkach oraz sposoby określania kosztów eksploatacyjnych, dotyczących zarówno ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody.
Bardzo obszernie potraktowano dział o wentylacji i klimatyzacji, który obejmuje prawie 600 stron, a ponadto jeszcze 150 stron chłodnictwa dla klimatyzacji. Przedstawiono tu najpierw podstawy i klasyfikację, później systemy wentylacji i klimatyzacji, omówiono elementy oraz urządzenia i przytoczono sposoby poprawnego określania (wymiarowania) i ich doboru. Dział opisujący systemy wentylacji w obiektach o różnym przeznaczeniu, także przemysłowym, podpowiada wiele interesujących rozwiązań.

Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom zaopatrzenia w ciepłą wodę. Przedstawiono systemy, elementy oraz sposoby i przykłady określania i doboru urządzeń.
W obszernym dziale dotyczącym chłodnictwa, ujęto kompleksowo podstawy teoretyczne, przeanalizowano czynniki chłodnicze, opisano elementy urządzeń oraz sposoby doboru, określania, regulacji i zabudowy tych urządzeń.
Na końcu książki przytoczono skrót ważnego, by nie rzec „sztandarowego”, współcześnie w Niemczech rozporządzenia dotyczącego energooszczędności (EnEv) „Energieeinsparungsverordnung”. W obszernym komentarzu zawarto wiele sugestii dotyczących niezbędnej już obecnie aktualizacji tego rozporządzenia. W oparciu o obecne wymagania Unii Europejskiej, intensywnie przygotowywane są i nasze rozporządzenia, istotne dla oszczędności energii w budynkach. (...)

Na życzenie wielu użytkowników w indeksie najczęściej używanych nazw i oznaczeń w książce przytoczono odpowiedniki niemieckie, a po części także angielskie."

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>